Rutevejledning

Til Dansk Standard

Standardernes Hus

Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty

Velkommen til Standardernes Hus

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til Dansk Standards domicil: Standardernes Hus.

Ovenfor ses en rutevejledning for bilister samt gående.

Der er parkeringshus på Helsinkigade. Parkeringshuset Lüders rummer 485 pladser over 6 etager. På toppen er der bl.a. muligt at dyrke udendørs crossfit og løbetræning, spille fodbold på pannabane og springe på trampoliner. Alt sammen i 24 meters højde. Læs mere om parkeringshuset.

Se evt.

Om huset

Standardernes Hus er bygget omkring to siloer. De blev opført af Aalborg Portland i 1979 til at opbevare cement. I stedet for at nedrive de to siloer og støbe et helt nyt fundament valgte NCC Property Development, der står bag byggeriet, en mere ressourcebesparende løsning ved at genbruge og beklæde dele af dem med glas og lette stålkonstruktioner, der får kontorerne til at ”svæve” 24 meter over terræn.

Byggeriet har taget navn efter siloernes oprindelige funktion og bygherrer, Aalborg Portland, og kaldes derfor Portland Towers. Portland Towers er med sine 59 meter indtil videre det højeste byggeri i Nordhavnen.

Af de i alt 12 etager bebor Dansk Standard 9., 10. og 11. etage. Øverst er der kantine og mødelokaler.

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty

Et experimentarium for standarder

Som Danmarks nationale standardiseringsorgan ser vi det som en central opgave at udbrede kendskabet til standarder og deres betydning for dansk erhvervsliv og det danske samfund.

Vi har derfor valgt at kalde vores nye hus for Standardernes Hus, fordi det ud over arbejdet med udviklingen af standarder også rummer vores experimentarium for standarder og miljømærker. I Standardernes Hus kan de, som har lyst, lære og opleve, hvad standarder er, og hvordan standarder skaber økonomisk og samfundsmæssig værdi.

Gennem vores experimentarium for standarder vil vi aktivt skabe fornyet interesse hos vores omverden, ikke bare for hvad standarder er, men også for hvordan standarder udgør en vigtig del af vores samfund – både lokalt og globalt.

Spændende læringscentrum

Vores læringscentrum er blevet til i tæt samarbejde med Experimentarium, der har udviklet en række installationer ved hjælp af audiovisuelle virkemidler og interaktive modeller. Besøgende vil fx kunne komme tæt på shippingcontaineren, der i den standardiserede udgave, vi kender i dag, fik væksten for skibsfragt på verdensplan til at eksplodere.

Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty

Vidste du, at...

116 stålpæle bærer siloerne

Med deres 61 meter over vandoverfladen i havnen er siloerne det højeste byggeri i Nordhavnen. De er opført på Sandkajen af Aalborg Portland i 1979 til opbevaring af cement. Siloerne står på en betonplade, der strækker sig 6 meter uden om siloerne,
og som er båret af 116 stålpæle, der er ført ned i den københavnske kalk – 10 meter nede i undergrunden.

6.-7.000 nye arbejdspladser på vej i området

Århusgadekvarteret vil som Københavns nye bæredygtige bydel få plads til 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv, som kan huse 6.000-7.000 arbejdspladser og 3.000 beboere.

Bygget oven på gammel bydel

Den nye bydel i Århusgadekvarteret bygges bogstavelig talt oven på det gamle København. Nordhavnen er nemlig gennem tiden blevet udvidet utallige gange med jord fra udgravninger og byggeaffald fra København. På historiske kort kan man se, hvordan området gennem de sidste 150 år er vokset ud fra kysten gennem gentagne opfyldninger. Havnens historie er således i høj grad også Københavns historie.

Et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i det 21. århundrede

Århusgadekvarteret bliver en tæt men grøn bydel med en bebyggelsesprocent på 180. Det svarer til de tættest bebyggede bykvarterer i København, hvilket giver mulighed for et intenst og varieret byliv. Bebyggelsesplanen indeholder desuden en
blanding af funktioner, så der skabes en levende og varieret bydel. Det overordnede mål er 40 % bolig, 40 % erhverv og 20 % fleksibilitet. Ikke uden grund kaldes det derfor et af de mest ambitiøse byudviklingsprojekter i det 21. århundrede.

900 tons stål og 1.600 tons beton

Når siloerne er helt færdigindrettede, og ca. 500 mennesker arbejder der, belastes de kun med ca. 1/3 af den tidligere cementvægt. For at få kræfterne fra de udragende etagedæk ført ind på siloernes 40 cm tykke vægge er der støbt, hvad der svarer til et brodæk i 80 cm tykkelse på etage 5 og 6. Alene til stræberne og stål i brodækkene er der brugt mere end 900 tons stål og 1.600 tons beton.

Helsinkigade, Dover Passage og Göteborg Plads

Vandene var delte, da det i Københavns Kommune skulle besluttes, om de gamle vejnavne af industrihavnskarakter skulle bevares, eller om der skulle findes helt nye navne til Århusgadekvarteret. Valget faldt på at bevare nogle enkelte af de gamle navne og ellers navngive vejene i det nye kvarter efter store eller kendte havnebyer. Standardernes Hus har adresse på
Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn.

Velkommen