CE-mærkning af byggevarer

En guide for små og mellemstore virksomheder med gode råd om CE-mærkning

Om guiden

I vores daglige kontakt med virksomheder støder vi ofte på spørgsmål om CE-mærkning af byggevarer. De fleste vil gerne kende kravene for at være sikre på at leve op til lovgivningen. Ofte kan vi henvise til den relevante harmoniserede standard, som giver retningslinjer for, hvordan du lever op til kravene som producent, importør og/eller forhandler. Vi har samlet erfaringerne i denne brochure. Undervejs er der henvisninger til, hvor du kan finde yderligere information.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

God læselyst!

Kontakt:

Konsulent Susan Redder Bruun
srb@ds.dk

telefon 4057 2341

 

Seniorkonsulent Jens Gorm Rasmussen
jgr@ds.dk

telefon 2121 3799

Skal byggevaren CE-mærkes?

En byggevare skal CE-mærkes, hvis der findes en harmoniseret standard for produktet, og overgangs-perioden er udløbet, eller der er udarbejdet en ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) for det specifikke produkt.

En byggevare kan defineres som:

Enhver vare eller ethvert system, som fremstilles og bringes i omsætning med henblik på at indgå varigt i bygværker eller dele heraf, og hvis ydeevne har indflydelse på bygværkets ydeevne for så vidt angår de grundlæggende krav til bygværket.

CE-mærkning skal som udgangspunkt anbringes på byggevaren. Hvis dette ikke er muligt, kan CE-mærkningen anbringes på emballage eller medfølgende dokumenter.

En harmoniseret byggevarestandard er en detaljeret beskrivelse af, hvordan et produkt skal afprøves, og hvordan egenskaberne deklareres. Standarden er udarbejdet af CEN, den europæiske standardiseringsorganisation, på bestilling fra EU-Kommissionen. Når standarden har været i EU-Tidende, kan den bruges til CE-mærkning.

www.byggevareinfo.dk kan du finde en liste over harmoniserede produktstandarder.

Hvilke egenskaber skal deklareres?

De egenskaber, der som minimum skal deklareres med værdier, afhænger af lovkravene i de lande, som produktet skal markedsføres i. Fx afgør den deklarerede U-værdi for et vindue, hvilken bygning du kan anvende vinduet til.

I alle harmoniserede standarder er der et anneks ZA, som angiver, hvilke egenskaber der skal deklareres.

Hvis en egenskab ikke skal deklareres med værdi, angives dette som NPD (No Performance Determined).

Hvad er forpligtelserne?

Der gælder forskellige forpligtelser, alt efter om du er producent, importør eller forhandler.

Producenten er som hovedregel omfattet af de fleste forpligtelser. Hvis du som importør eller forhandler sælger en byggevare under eget navn (private label) uden producentens skriftlige tilladelse, påtager du dig samme ansvar som producenten.

Producenten er forpligtet til at sikre, at:

Importøren er forpligtet til at sikre, at:

Forhandleren er forpligtet til at sikre, at:

Hvordan får du information om nye versioner?

Hvis du vil være sikker på, at dine byggevarer er CE-mærket efter den nyeste version af standarden, kan du tilmelde dig gratis overvågning af en eller flere standarder hos Dansk Standard. Du modtager herefter en mail, når en af dine tilmeldte standarder er udgivet i en revideret version. Alle standarder revideres hvert 5. år.

Læs mere om gratis overvågning på www.ds.dk/overvågning.

Hvor finder du mere information?

Du kan læse mere om reglerne for dansk byggeri i bygningsreglementet (BR10).

Siden 2009 har eurocodes været det eneste lovlige projekteringsgrundlag for byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer. På www.eurocodes.dk finder du information om europæiske normer og dimensionering. Alle typer byggerier, som er omfattet af bestemmelserne i BR10, skal beregnes i henhold til eurocodes.

www.ds.dk kan du finde information om standarder, og hvordan de bliver til. Her er der også adgang til webshoppen, hvor du kan købe standarder.

www.byggevareinfo.dk kan du finde gældende harmoniserede standarder, og der fremgår det også, om CE-mærkning er obligatorisk og fra hvilken dato. Her kan du også stille spørgsmål vedrørende byggevarer og byggeri.

I hæftet Byggevarer skal CE-mærkes kan du læse mere om reglerne på området. Hæftet er udgivet af Dansk Standard. Køb det på webshop.ds.dk.

Du kan læse mere om CE-mærkning på www.ds.dk/ce.

Om guiden