Håndbogskatalog

Velkommen til vores katalog over bøger og hæfter

Klik på de enkelte emner og se om der en håndbog eller standardpakke inden for for dit område.

Forord

I dette katalog finder du håndbøger, hæfter og standardpakker. Nogle af håndbøgerne er samlinger af standarder, som kan spare dig for mange penge, hvis du har brug for flere standarder inden for et specifikt område.

En del af disse håndbøger indeholder også vejledninger eller artikler. Andre håndbøger/hæfter er fortolkninger af eller vejledninger til en eller flere standarder.

Standarder er dynamiske og bliver løbende revideret. Derfor vil der af og til være ophævede standarder i vore håndbøger. Der er dog altid penge at spare, selvom et par af standarderne i en sådan håndbog ikke længere er gældende. Du kan holde dig orienteret om, hvilke standarder der er gældende, og hvilke
der ikke er, via webshop.ds.dk.

Standardpakker er et produkt, hvor vi samler en række standarder i forskellige emnespecifikke pakker. Vi laver dem inden for emner, hvor standarderne bliver revideret ofte, og en håndbog derfor hurtigt vil blive forældet. Pakkerne sælges primært i papir, men kan også fås i elektroniske udgaver, hvor standarderne er samlet i én fil. Med standardpakker sparer du 25 % i forhold til løssalgsprisen.

Sådan bestiller du

Du kan bestille alle bøger og hæfter på webshop.ds.dk. Det gør du ved at klikke på indkøbskurven eller billedet af håndbogen eller hæftet. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Dansk Standards Forlag på e-mail DSsalg@ds.dk eller tlf. 39 96 61 31.

Dansk Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den angivne information. De angivne priser afspejler prisen for varen i pdf-format og er ekskl. moms, ekspeditionsgebyr og porto.

Hav altid håndbogskataloget ved hånden

Vi har optimeret håndbogskataloget til smartphone og tablet. Det betyder, at du kan tilføje linket som favorit på din smartphone eller tablet og altid have hurtig adgang til håndbogskataloget. Det vil altid være det nyeste håndbogskatalog, du har adgang til.

God læselyst!

Arbejdsmiljø- og sikkerhed

Arbejdsmiljøledelse

OHSAS 18000-standarderne samlet i én bog 

”Arbejdsmiljøledelsessystemer” samler de to populære standarder for arbejdsmiljøledelse i en håndbog, så du har dem samlet ét sted. DS/OHSAS 18001 specificerer kravene til et arbejdsmiljøledelsessystem med henblik på at gøre det muligt for en organisation at styre sine arbejdsmiljørisici og forbedre sin arbejdsmiljøpræstation.

DS/OHSAS 18002 giver generelle råd om anvendelsen af OHSAS 18001. Den forklarer de grundlæggende principper for OHSAS 18001 og beskriver hensigten, typiske input, processer og typiske output i forhold til hvert krav i OHSAS 18001.

 DS HB 127 2.jpg        Arbejdsmiljøledelsessystemer
DS-håndbog 127:2010
Sprog: da;en
Pris: DKK 995,-
                                                                                          Kurv.png

Sikkerhedskultur

Værktøjer til øget sikkerhed, effektivitet og kvalitet

”15 Sekunder” beskriver 4 metoder til, hvordan man opbygger en høj sikkerhedskultur og samtidig forbedrer effektiviteten og kvaliteten. Hæftet beskriver, hvordan man forandrer kulturen i virksomheden til at blive en kultur, der langsomt og hele tiden forbedres. De 4 metoder (kaizen-metoder) giver læseren helt konkrete værktøjer til at sætte gang i processen.

Til hver af de 4 metoder er der udarbejdet præsentationsmateriale, som kan købes separat og leveres på cd-rom.

Køb hæftet sammen med bogen "Konsekvent ledelse. Vejen til en høj sikkerheds- og forretningskultur" og spar 50 %

 DS hæfte 35.jpg      15 Sekunder – 4 kaizen-metoder til at forbedre sikkerhedskulturen og dermed kvalitet og effektivitet
DS-hæfte 35:2010
Sprog: da
Pris: DKK 395,-
 Kurv.png

Konsekvent ledelse

”Konsekvent ledelse. Vejen til en høj sikkerheds- og forretningskultur” er en praktisk ledelseshåndbog, der beskriver, hvordan du som leder kan lede din virksomhed konsekvent mod færre ulykker med udgangspunkt i den enkeltes adfærd.

Bogen er skrevet af Lone og Henrik Olesen, som gennem flere år har reduceret antallet af ulykker i virksomheder ved at ændre adfærden hos den enkelte leder og medarbejder.

Bogen kommer med en del eksempler for at uddybe forfatternes synspunkter og beskriver dilemmaer og mulige løsninger, således at løsningerne umiddelbart kan implementeres.

Køb bogen sammen med hæftet” PowerPointpræsentationer til: 15 Sekunder – 4 kaizen-metoder til at forbedre sikkerheds-kulturen og dermed kvalitet og effektivitet” og spar 50 % på hæftet. 

 DS HB 176.jpg      Konsekvent ledelse. Vejen til en høj sikkerheds- og forretningskultur
DS-håndbog 176:2013
Sprog: da
Sprog: 495,-
Kurv.png 

 

Samkøb: DS-håndbog 176:2013 + DS-hæfte 35:2010
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
      Kurv.png

 

 

 

 

Faldsikring

20 standarder om faldsikring med 50 % rabat

Vi har samlet 20 standarder om faldsikring i en pakke og skåret 50 % af løssalgsprisen. Standarderne omfatter generelle krav til faldsikringssystemer, der anvendes som skal personligt beskyttelsesudstyr mod fald fra højder. Standarder for liner, skinner, seler, bælter etc. Standarderne omfatter også faldsikringsmateriel i form af liner, skinner, seler, bælter etc. som skal CE-mærkes.

Du kan se indholdet af pakken på vores webshop.ds.dk.

 Standardpakke.jpg      Standardpakke Faldsikring
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

 Kurv.png

 

Byggeri og anlæg

Beton

Europæiske standarder, oversættelser, vejledninger og artikler samlet i en serie af håndbøger, der beskriver alt inden for beton og anvendelsen af beton.

Betonteknologi - DS/EN 206-1, DS/EN 206-9 og DS 2426

”Betonteknologi – DS/EN 206-1, DS/EN 206-9 og DS 2426” giver det grundlæggende overblik over anvendelsen af hhv. DS/EN 206-1, DS/EN 206-9 og DS 2426. Bogen er en sammenskrivning af de nævnte standarder, hvor det med farve er indikeret, hvilke tekstafsnit der kommer fra hvilke standarder.

DS HB 134_1_1.jpg     Beton - Del 1.1: Betonteknologi - DS/EN 206-1, DS/EN 206-9 og DS 2426
Denne bog er i øjeblikket under revision
Kurv.png

Udførelse af betonkonstruktioner

”Udførelse af betonkonstruktioner - DS/EN 13670 og DS 2427” giver overblikket over DS 2427 og DS/EN 13670. DS/EN 13670 er den europæiske standard, der indeholder de generelle krav til udførelse af betonkonstruktioner, hvor DS 2427 indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 13670, der er nødvendige for at kunne
anvende DS/EN 13670 i Danmark. De to standarder skal derfor anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder må anvendes separat.

Bogen sammenfatter de to standarder, og det er med farve indikeret, hvilke tekstafsnit der kommer fra hvilken standard.

 DS HB 134_2_1.jpg      Beton - Del 1.2: Udførelse af betonkonstruktioner - DS/EN 13670 og DS 2427
DS-håndbog 134.1.2:2012
Sprog: da
Pris: DKK 995,-
Kurv.png 

Betonprøvninger – frisk beton

”Betonprøvninger − Frisk beton” samler standarderne for betonprøvninger af frisk beton. Bogen indeholder DS/EN 12350-serien, hvor halvdelen af standarderne er oversat til dansk. Køb bogen og spar 25 % ift. løssalgsprisen.

Standarderne omfatter: prøveudtagning, sætmål, vebeprøvning, ompakteringsgrad, faldbordsprøvning, densitet, luftindhold, flydesætmål, V-tragtprøvning, L-boksprøvning, separationsprøvning ved sigtning og J-ringsprøvning.

 DS HB 134_1_2.jpg     Betonprøvninger − Del 2.1: Frisk beton
DS-håndbog 134.2.1:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.895,-
                                                           Kurv.png 

Betonprøvning – hærdnet beton

”Betonprøvninger – Hærdnet beton” samler standarderne i DS/EN 12390-serien for prøvning af hærdnet beton. Serien består af i alt elleve dele fra form, dimensioner og andre krav til prøvelegemer til bestemmelse af betons relative modstandsevne over for carbondioxid.

DS HB 134_2_2.jpg     Betonprøvninger − Del 2.2: Hærdnet beton
DS-håndbog 134.2.2:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.895,-
                                                            Kurv.png

Betonprøvninger − Beton i konstruktioner

”Betonprøvninger − Del 2.3: Beton i konstruktioner” samler standarderne for udtagning, undersøgelse og trykprøvning samt bestemmelse af rekylværdi, udtrækskraft og ultralydshastighed. Bogen indeholder de nyeste udgaver af DS/EN 12504-1 og -2.

DS HB 134_2_3.jpg      Beton - Betonprøvninger - Del 2.3: Beton i konstruktioner
DS-håndbog 134.2.3:2013
Sprog: en
Pris: DKK 495,-
                                  Kurv.png

Beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Principper

”Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Principper” indeholder den nyeste DS/EN 1504-9 og henvender sig til alle, der har med vedligeholdelse, beskyttelse, restaurering og forstærkning af bygningskonstruktioner eller med specifikation af beskyttelse og reparation af uarmerede og armerede betonkonstruktioner at gøre.

Bogen indeholder desuden DS/EN 1504-1:2005, ”Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse – Del 1: Definitioner”.

DS HB 134_3_1.jpg      Beton - Del 3.1: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Principper
DS-håndbog 134.3.1:2011
Sprog: da;en
Pris: DKK 495,-
Kurv.png

Renovering af betonkonstruktioner Reparationsmaterialer og -systemer efter EN 1504-serien

”Vejledning til renovering af betonkonstruktioner – Reparationsmaterialer og -systemer efter EN 1504-serien” er en vejledning til DS/EN 1504-serien og forklarer hvordan man som bygherre, rådgiver og entreprenør lokaliserer problemerne og håndterer reparations-produkterne i praksis.

Håndbogen er udarbejdet af en række førende danske eksperter på området og er et godt værktøj til brug i dagligdagen.

DS HB 134_3_2.jpg       Beton - Del 3.2: Vejledning til renovering af betonkonstruktioner - Reparationsmaterialer og -systemer efter EN 1504-serien
DS-håndbog 134.3.2:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 595,-
Kurv.png

Beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

”Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Produkter, kvalitetskontrol og udførelse” indeholder standarderne i DS/EN 1504-serien. DS/EN 1504-serien er en række standarder om produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner.

DS HB 134_3_3.jpg       

Beton - Del 3.3: Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner - Produkter, kvalitetskontrol og udførelse

Denne håndbog er i øjeblikket under revision

Kurv.png

Betonvarer – Belægningssten, fliser og kantsten af beton

”Betonvarer – Belægningssten, fliser og kantsten af beton” indeholder standarder DS/EN 1338, DS/EN 1339, DS/EN 1340. Standarderne omhandler krav og prøvningsmetoder.

DS HB 134_4_1.jpg     

Betonvarer – Belægningssten, fliser og kantsten af beton
DS-håndbog 134.4.1:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.395,-

                                     Kurv.png

Svømmebadsanlæg

Krav til svømmebadsanlæg

”Svømmebadsanlæg − med fokus på vand” er udgivet for at gøre det lettere for den, der søger information om svømmebadsanlæg, at finde de relevante krav og anvisninger i de danske og europæiske standarder.

Bogen indeholder den populære standard DS 477, Svømmebadsanlæg, som angiver detaljerne omkring projektering, renovering, indretning m.v. af svømmebadsanlæg samt sikre den bedst mulige vandkvalitet. De to europæiske standarder DS/EN 15288-1 og DS/EN 15288-2 er også en del af bogen. Standarderne omfatter sikkerhedskrav til svømmebadsanlæg ved projektering og udformning samt drift.

 DS HB 177.jpg      Svømmebadsanlæg - med fokus på vandkvalitet
DS-håndbog 177:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 995,-

                                                Kurv.png

Vand og afløbssystemer i jord

Tre vigtige normer 

I forbindelse med revisionen af DS 475, har vi opdateret 3 vigtige normer, som omhandler lægning af ledninger i jord, og samlet dem i håndbogen "Vand- og afløbssystemer i jord − Lægning af stive og fleksible ledninger"

Standarderne er:

 • DS 430:1986, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord
 • DS 437:1986, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord
 • DS 455:1985, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord
 • DS 430 og DS 437 er blevet opdateret, jf. DS 475/Til.1:1997, og ligeledes er DS 455 opdateret jf. DS 480:1994
DS HB 169.jpg      Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger
DS-håndbog 169:2012
Sprog: da
Pris: DKK 995,-
         Kurv.png

Bestil håndbogen og DS 475 sammen og spar penge.

DS HB 169.jpg         

Samkøb: DS 475:2012 + DS-håndbog 169:2012
Norm for etablering af ledningsanlæg i jord + Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger
Sprog: da
Pris: DKK 1.395,-Kurv.png

Porebeton

Forkortet udgave af EN 12602

DS/EN 12602 FU, Forkortet udgave af EN 12602 for komponenter af porebeton, er en sammenskrivning af de væsentligste afsnit af standarden med tilhørende danske anneks samt DS/INF 169, Supplerende vejledning ved brug af EN 12602, Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton.

Bogen er på dansk og baseret på en ikke offentliggjort dansk oversættelse af EN 12602. DS/EN 12602 udgør et detaljeret og udførligt dimensioneringsgrundlag for konstruktioner af præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton.

 DS EN 12602 FU 2015.jpg   Forkortet udgave af EN 12602 for komponenter af porebeton
DS/EN 12602 FU:2015
Sprog: da
Pris: DKK 595,-
   Kurv.png

Elementer af letbeton

Forkortet udgave af EN 1520

DS/EN 1520 FU er en sammenskrivning af de væsentligste afsnit af standarden med tilhørende dansk anneks og gør det lettere for den projekterende at beregne de fleste konstruktioner efter DS/EN 1520-systemet. DS/INF 168, Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur er også en del af sammenskrivningen. Denne udgave er opdateret med seneste nationale anneks.

 DS EN 1520 FU 2015.jpg       Forkortet udgave af EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur
DS/EN 1520 FU:2015
Sprog: da
Pris: DKK 595,- 
 Kurv.png

Forkortede eurocodes

De forkortede udgaver indeholder netop de dele af eurocodesystemet, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner på grundlag af den forkortede udgave.

De nationale annekser samt tillæg, som hører til de forskellige eurocodes, er indarbejdet i de forkortede udgaver, og forfatterne har indarbejdet en række supplerende kommentarer, som kan være forklaringer, baggrund for teksten i
den komplette eurocode og/eller henvisninger til supplerende vejledninger.

Projekteringsgrundlag – Eurocode 0

Følgende dele af Eurocode 0 er med i DS/EN 1990 FU:

• DS/EN 1990:2007, Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Inkl. tillæg og nationale annekser

DS EN 1990 FU.jpg     

Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Denne bog er i øjeblikket under revision

Kurv.png

Last – Eurocode 1 

Følgende dele af Eurocode 1 er med i DS/EN 1991 FU:

• DS/EN 1991-1-1:2007, Generelle laster – Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
• DS/EN 1991-1-3:2007, Generelle laster – Snelast
• DS/EN 1991-1-4:2007, Generelle laster – Vindlast
• DS/EN 1991-1-5:2007, Generelle laster – Termiske laster
• DS/EN 1991-1-7:2007, Generelle laster – Ulykkeslast

Inkl. tillæg og nationale annekser

DS EN 1991 FU 2015.jpg      Forkortet udgave af Eurocode 1 - Last på bærende konstruktioner
DS/EN 1991 FU:2015
Sprog: da
Pris: DKK 995,-
                       Kurv.png

Betonkonstruktioner – Eurocode 2

Følgende dele af Eurocode 2 er med i DS/EN 1992 FU:

• DS/EN 1992-1-1 + AC:2008, Eurocode 2: Betonkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Inkl. tillæg og nationale annekser

DS EN 1992-1-1 FU 2017.jpg      Forkortet udgave af Eurocode 2 - Betonkonstruktioner
DS/EN 1992-1-1 FU:2017
Sprog: da
Pris: DKK 1.095,-
                                         Kurv.png

Stålkonstruktioner – Eurocode 3

Følgende dele af Eurocode 3 er med i DS/EN 1993 FU:

• DS/EN 1993-1-1 + AC:2007, Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner
• DS/EN 1993-1-4:2007, Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-4 : Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål
• DS/EN 1993-1-8 + AC:2007, Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-8: Samlinger 
• DS/EN 1993-1-10 + AC:2007, Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-10: Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen

Inkl. tillæg og nationale annekser

DS EN 1993 FU 2020.jpg     

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner
DS/EN 1991 FU:2020
Sprog: da
Pris: DKK 995,-

                                                    Kurv.png

Trækonstruktioner – Eurocode 5

Følgende dele af Eurocode 5 er med i DS/EN 1995 FU:

• DS/EN 1995-1-1 + AC:2007, Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

Inkl. tillæg og nationale annekser

 M338463.jpg      Forkortet udgave af Eurocode 5 - Trækonstruktioner
DS/EN 1995 FU:2020
Sprog: da
Pris: DKK 895,-
                                             Kurv.png

Murværkskonstruktioner – Eurocode 6

Følgende dele af Eurocode 6 er med i DS/EN 1996 FU:

• DS/EN 1996-1-1 + A1:2013: Murværkskonstruktioner – Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk
Inkl. tillæg og nationale annekser

Derudover er DS/INF 167:2015: Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af Eurocode 6 indeholdt.

DS EN 1996 FU.jpg      Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner
DS/EN 1996 FU:2016
Sprog: da
Pris: DKK 795,-
                                     Kurv.png

Geoteknik - Eurocode 7

Følgende dele af Eurocode 7 er med i DS/EN 1997-1 FU:

• DS/EN 1997-1:2007, Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler

Inkl. tillæg og nationale annekser

DS EN 1997_1 FU.jpg      Forkortet udgave af DS/EN 1997-1 - Geoteknik
DS/EN 1997-1 FU:2016
Sprog: da
Pris: DKK 795,-
                                                      Kurv.png

Brand - Eurocodes

Vi har samlet alle branddelene fra DS/EN 1990, DS/EN 1991, DS/EN 1992, DS/EN 1993, DS/EN 1995, DS/EN 1996 samt de to produktstandarder DS/EN 1520 og DS/EN 12602 i en ny forkortet eurocode.

FU Brand giver bl.a. en nærmere beskrivelse af beregningsmetoder, bæreevnebestemmelse, inputdata, acceptniveauer, m.v. FU Brand indeholder de relevante dele af gældende danske nationale annekser samt en række kommentarer.

DS EN 199x FU 2015.jpg       Forkortet udgave af EN 199x-1-2 - Brand
DS/EN 199x-1-2 FU:2015
Sprog: da
Pris: DKK 1.295,-
                                                                   Kurv.png

 

Byggevarer skal CE-mærkes

Få overblik over byggevareforordningen (CPR)

Dette hæfte fortæller i et letforståeligt sprog, hvad man skal være opmærksom på, når det gælder CE-mærkning af byggevarer – lige fra cement og mursten til køkkenvaske og skorstene. For hver brugergruppe er der udarbejdet særskilte afsnit, så hæftet kan anvendes som opslagsværk og tjekliste og derved hjælpe virksomheder med at imødekomme kravene i byggevareforordningen. 

 DS hæfte 19.jpg      Byggevarer skal CE-mærkes
DS-hæfte 19:2013
Sprog: da
Pris: DKK 195,-
                                                                                    Kurv.png

Døre og vinduer

Standardpakke

Vi har samlet en række relevante europæiske standarder inden for klassificering af døre og vinduer i en pakke. Udover DS/EN 14351-1:2006+A2:2016, Vinduer og døre − Produktstandard, ydeevneegenskaber − Del 1: Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber, indeholder pakken de klassifikationsstandarder, der bliver henvist til i DS/EN 14351-1. Du sparer 25 % i forhold til løssalgsprisen.

Du kan se indholdet af pakken på vores webshop.ds.dk

Standardpakke.jpg       Standardpakke - Døre og vinduer - Vinduer og yderdøre uden brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber - Klassifikationsstandarder
Standardpakke Døre og vinduer 1
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

Kurv.png

 

Belysning

Standardpakke

Vi har samlet de vigtigste europæiske og danske standarder inden for belysning i en pakke og sat prisen ned med 25 %.

Pakken indeholder 11 standarder – lige fra kunstig belysning i arbejdslokaler til belysningssystemer til nødudgange. 

Se indholdet af standardpakken på webshop.ds.dk.

Standardpakke.jpg       Standardpakke - Lys og belysning
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                                              Kurv.png

Tilslag

Standardpakke

Vi har samlet de europæiske standarder for prøvning af tilslags geometriske egenskaber. Køb pakken og spar 25 %.

Se indholdet af standardpakken på webshop.ds.dk.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Prøvning af tilslags geometriske egenskaber
Standardpakke Tilslag
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                     Kurv.png

Natursten

Standardpakke

Vi har samlet et udvalg af standarder om natursten i to standardpakker. ”Standardpakke Natursten 1 – Krav og terminologi” indeholder standarder som er vigtige i forbindelse med krav og terminologi for natursten.

”Standardpakke Natursten 2 – Prøvningsmetoder” indeholder et udvalg af standarder som er vigtige i forbindelse med krav og terminologi for natursten.

Begge pakker har bl.a. relevans for importører, producenter og arkitekter. Standarderne i pakkerne sælges med 25 % rabat i forhold til løssalgspris.

Se standardpakkernes indhold på webshop.ds.dk.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Natursten - Krav og terminologi
Standardpakke Natursten 1
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                      Kurv.png

 

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Natursten - Prøvningsmetoder
Standardpakke Natursten 2
Sprog: en
Se prisen i webshoppen
                                                     Kurv.png

Tilgængelighed

Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542

Denne vejledning om tilgængelighed i bygninger er udarbejdet af Dansk Standard (DS) i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Vejledningen fokuserer dels på sammenhængen mellem bygningsreglement 2018 (BR18) og DS/ISO 21542:2012, dels på, hvordan og i hvilket omfang DS/ISO 21542:2012 kan anvendes til at tage højde for BR18's krav om tilgængelighed i bygninger. DS/ISO 21542:2012 behandler et bredere spektrum af tilgængelighedsperspektiver end BR18.

 DS-håndbog 186 2017.jpg      Vejledning – Tilgængelighedskrav i BR18 – holdt op mod DS/ISO 21542
DS-håndbog 186:2017
Sprog: da
Pris: DKK 60,-
Kurv.png

Malingssystemer

 

Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner – Malingssystemer

”Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner – Malingssystemer” samler standarderne i DS/EN ISO 12944-serien og er et nyttigt værktøj for både industrimalere og rådgivere, når det gælder om at sikre et effektivt værn mod korrosionsangreb.
I bogen forklares det bl.a.: hvordan du undgår de fejl i stålkonstruktionen, som medfører unødige rustangreb, hvordan du bedst forbehandler før maling, hvilken maling og hvilket malingssystem du skal benytte, hvordan du bedst tilrettelægger og kontrollerer det samlede malearbejde..

 DS-håndbog 124 2020.jpg      Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner – Malingssystemer
DS-håndbog 124:2020
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-
Kurv.png

Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner – Malingssystemer

Elektroteknik

RoHS II

En introduktion til det RoHS-direktivet

Er du producent, importør eller forhandler af elektrisk og elektronisk udstyr? Så skal du holde dig ajour med RoHS-direktivet og sikre, at du har dokumentation for, at dine produkter overholder direktivets krav, inden det sendes på markedet.

I "RoHS – en introduktion" kan du få overblik over, hvad det nye RoHS II-direktiv kræver, og hvilke krav der stilles til visse kemiske stoffer. Ved hjælp af forklaringer, eksempler og konkrete værktøjer viser bogen også, hvordan kravene skal håndteres i praksis. Bogen indeholder også gode råd baseret på forfatterens egen erfaring med rådgivning inden for området.

Bogen er skrevet af Roza Pedersen, som har mange års erfaring med REACH, kosmetik-, biocid- og pesticidlovgivninger, RoHS, WEEE og batteridirektiver.

DS HB 174.jpg       RoHS – en introduktion. Vejledning til erhvervsdrivende, der producerer, importerer eller sælger elektrisk og elektronisk udstyr
DS-håndbog 174:2013
Sprog: da
Pris: DKK 395,-
Kurv.png

Overblik over elektrotekniske symboler

Grafiske symboler jf. DS/IEC 60617-DB

”Eldokumentation - Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB” indeholder symbolerne fra databasen DS/IEC 60617-DB. Bogen opdateres 1 gang årligt og sælges sammen med abonnement på selve databasen eller i løssalg.

Bogen indeholder ca 1.900 symboler, som er listet efter funktionsklasse og id-nr. Ud over information om navn, id-nr., status (til referenceformål), alternative navne, engelsk navn og funktionsklasser har vi tilføjet oplysningen om hvert enkelt symbols applikationsnoter. Med håndbogen får du overblik over alle symbolerne i databasen DS/IEC 60617, og du kan finde udvalgt information om de enkelte symboler.

Vil du have mere information om de enkelte symboler, skal du købe adgang til selve databasen, hvor du bl.a. kan se bemærkninger og krydsreferencer mellem symbolerne. Databasen er en oversættelse af IEC-databasen.

Adgang til databasen sælges i årsabonnement for DKK 2.395 pr. år. Som en del af abonnementet får du altid den gældende udgave af DS-håndbog 117 ”Eldokumentation - Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB”.

Den seneste udgave er blevet opdateret med hvert enkelt symbols applikationsnoter.

Grafiske symboler til skemaer – Database + Eldokumentation. Del 2: Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.395,-
       Kurv.png

 

 M339531.jpg      Eldokumentation - Grafiske symboler til skemaer jf. DS/IEC 60617-DB
DS-håndbog 117:2020
Sprog: da
Pris: DKK 1.195,-
 Kurv.png

Få styr på elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

Jording og potentialudligning

Hvis du arbejder med installationer – hvad enten de er elektriske eller mekaniske – er risikoen for, at det ender med et brag, en del af hverdagen. En væsentlig del af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige områder er systemjording og potentialudligning af såvel elektrisk som ikke-elektrisk materiel.

Vi har opdateret "Elektriske installationer i eksplosionsfarlige omgivelser - Jording og potentialudligning" med de nyeste udgaver af:

 • DS/EN 60079-14, Eksplosive atmosfærer - Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer
 • DS/EN 60079-17, Eksplosive atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer
 • DS/EN 60079-19 samt tilhørende A1, Eksplosive atmosfærer - Del 19: Reparation, eftersyn og regenerering af udstyr

 DS/EN 60079-14 og -17 er oversat til dansk.

HB 144_1_2015.jpg       Elektriske installationer i eksplosionsfarlige omgivelser - Jording og potentialudligning
DS-håndbog 144.1:2015
Sprog: da
Pris: DKK 1.495,-
Kurv.png

Eksempelsamling

”Klassificering af eksplosionsfarlige områder” er bogen, der giver praktiske eksempler og for en række anlæg er der beregningseksempler for lakeringsindustrien og laboratorier, samt tabeller med sikkerhedstekniske data for brændbare
væsker og gasser.

Med bogen i hånden kan du klassificere områder, hvor der kan optræde brændbare gasser eller dampe, blandet med luft under normale atmosfæriske betingelser.

DS HB 144_2.jpg       Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling
DS-håndbog 144.2:2015
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
Kurv.png

Lavspændingstavler

Få styr på CE-mærkning af lavspændingstavler

Vi har samlet DS/EN 61439-serien, Lavspændingstavler. Vi har også lavet en række pakker, som kombinerer standarderne inden for relevante områder og giver 25% i forhold til løssalgsprisen. De fem pakker omhandler:

 • Hele DS/EN 61439-serien
 • Effektfordelingstavler
 • Byggepladstavler
 • Maskintavler
 • Fordelingstavler beregnet til betjening af lægmand.

De sidste fire pakker indeholder DS/IEC/TR 61439-0:2013 og DS/EN 61439-1:2014 samt den specifikke standard for det enkelte emne.

Pakkerne henvender sig til alle, der arbejder med lavspændingstavler.

Standardpakke.jpg      

Standardpakke CE-mærkning af lavspændingstavler
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                            Kurv.png

 

Standardpakke.jpg      

Standardpakke CE-mærkning af effektfordelingstavler
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                            Kurv.png

 

Standardpakke.jpg      

Standardpakke CE-mærkning af byggepladstavler
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                     Kurv.png

 

Standardpakke.jpg       Standardpakke CE-mærkning af maskintavler
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                         Kurv.png

 

Standardpakke.jpg       Standardpakke CE-mærkning af fordelingstavler
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                    Kurv.png

 

Functional safety på maskiner

DS/EN 61508-serien samlet i én bog

Computerbaserede systemer anvendes i større omfang til også at foretage sikkerhedsfunktioner. Hvis et computersystem skal udnyttes effektivt og sikkert, er det meget vigtigt, at de ansvarlige personer er udstyret med tilstrækkelig viden og vejledning til at tage de rigtige beslutninger.

DS/EN 61508-serien opstiller et fælles regelsæt for alle typer sikkerhedsaktiviteter i forbindelse med sådanne systemer. DS/EN 61508-serien er basisstandarden, der både anvendes direkte af industrien og danner baggrund for mange
branche- og produktstandarder.

Vi har samlet alle standarderne i serien i bogen ”Functional safety”. Bogen er i to bind og sælges kun samlet.

DS HB 148.jpg       Functional safety
DS-håndbog 148:2011 Bind 1+2
Sprog: en
Pris: DKK 2.495,-

                                                                                    

Kurv.png

Automatsikringer

Valg og installation

”Automatsikringer – Vejledning til valg og installation” giver dig en koncentreret grundviden om de faktorer/aspekter, der skal indgå i planlægningen og dimensioneringen samt valget af automatsikringer til overstrømsbeskyttelse af større eller mindre elinstallationer.

Hæftet indeholder DS/CLC/TR 50473:2007, Anbefalinger for dimensionel koordinering mellem kapslinger og indbyggede komponenter til skinnemontage i boliginstallationer o.l. Standarden har tidligere kun været oversat til svensk, men er
nu blevet oversat til dansk.

Hæftet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med valg og installation af automatsikringer.

DS hæfte 31.jpg      Automatsikringer. Vejledning til valg og installation
DS-hæfte 31:2008
Sprog: da
Pris: DKK 195,-
                                               Kurv.png

Grundlæggende EMC

Standardpakke

Standardpakken EMC består af de grundlæggende EMC-standarder. Du sparer 25 % ift. løssalgsprisen.

Pakken består af følgende standarder:

 • DS/EN 61000-6-1:2007, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-1: Generiske standarder – Immunitet for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
 • DS/EN 61000-6-2:2005, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generiske standarder – Immunitetsstandard for industrielle miljøer
 • DS/EN 61000-6-2/Corr.:2005, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generiske standarder - Immunitetsstandard for industrielle miljøer
 • DS/EN 61000-6-3:2007, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generiske standarder – Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
 • DS/EN 61000-6-3/A1:2011, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-3: Generiske standarder – Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
 • DS/EN 61000-6-3/A1/AC:2012, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-3: Generiske standarder - Emissionsstandard for bolig-, erhvervs- og letindustrimiljøer
 • DS/EN 61000-6-4:2007, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: Generiske standarder – Emissionsstandard for industrielle miljøer
 • DS/EN 61000-6-4/A1:2011, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generiske standarder - Emissionsstandard for industrielle miljøer 
 • DS/EN 55011:2016, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generiske standarder - Emissionsstandard for industrielle miljøer
 • DS/EN 50561-1:2013, Kommunikationsudstyr på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer - Karakterisering af radiostøj - Grænseværdier og målemetoder - Del 1: Apparater til hjemmebrug
 • DS/EN 50561-1:2013/AC:2015, Kommunikationsudstyr på stærkstrømsledninger til brug i lavspændingsinstallationer - Karakterisering af radiostøj - Grænseværdier og målemetoder - Del 1: Apparater til hjemmebrug
Standardpakke.jpg      Standardpakke - Grundlæggende EMC
Standardpakke EMC
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                                     Kurv.png

Brugsanvisninger

Brugsanvisninger - Relevante oplysninger til udformning af indhold

Hensigtsmæssigt udarbejdede brugsanvisninger er af afgørende betydning for både vores brugsoplevelse og sikkerhed. Hvis du gerne vil vide, hvordan brugsanvisninger bedst udarbejdes og vedligeholdes, så indeholder dette hæfte de oplysninger, du har brug for. Hæftet kommer omkring direktivkrav (EU-lovkrav), standardiserede udførelsesmetoder og logiske overvejelser for at afslutte med bud på og henvisninger til valideringsmetoder, der sørger for at brugsanvisninger bliver fyldestgørende.

DS hæfte 40.jpg         Brugsanvisninger - Relevante oplysninger til udformning af indhold
DS-hæfte 40:2013
Sprog: da
Pris: DKK 295,-
Kurv.png

Installationsbekendtgørelsen

Denne standardsamling i to bind indeholder standarder oversat til dansk fra DS/HD 60364-serien. Gældende fra 1. juli 2017, refereres der til disse standarder i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer (installationsbekendtgørelsen). Alle standarder i de to bind er gældende pr. 1. juli 2020.
Nærværende standardsamling vil kunne anvendes sammen med installationsbekendtgørelsen, da sikkerhedskravet i elsikkerhedslovens § 3 anses for opfyldt, såfremt installation udføres efter en gældende udgave af DS/HD 60364-serien, samt at installationsbekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

 

DS-håndbog 183 2018.jpg         Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)
DS-håndbog 183:2020
Sprog: da
Pris: DKK 895,-
Kurv.png

 

Drift og vedligehold

Dette hæfte gennemgår, hvordan du sikkert kan drifte og vedligeholde elektriske installationer ved ekstra lav spænding og ved lavspænding.
Hæftet henvender sig til elektrikere og montører, og hjælper til at forstå de krav, DS/EN 50110-1 stiller, når der udføres arbejde på installationer og maskinanlæg.
Hæftet er skrevet af Henrik Bergholt, der er uddannet elinstallatør i 1994, og siden har arbejdet indenfor elbranchen.

 

hæfte 56         Sikker drift og vedligehold af elektriske installationer og maskiner
DS-hæfte 56:2017
Sprog: da
Pris: DKK 249,-
Kurv.png

 

Diverse standardpakker

Få rabat ved at købe standardpakker

Dansk Standard har samlet en række standarder i pakker. Ved at købe disse pakker vil du få flere relevante relevante standarder for færre kroner.

Standardpakke.jpg      

Standardpakke - DS/EN 50173-serien
Standardpakke – Svagstrømsinstallationer – Generiske kablingssystemer
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                            Kurv.png

 

Standardpakke.jpg      

Standardpakke - DS/EN 50174-serien
Standardpakke – Svagstrømsinstallationer – Installation af kabelsystemer
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                            Kurv.png

 

Standardpakke.jpg       Standardpakke - Overspændingsbeskyttelse
Sprog: en
Se prisen i webshoppen
                                                         Kurv.png

 

Standardpakke - DS/EN 50173-serien

Diverse vejledninger

Vælg den rigtige campingvogn eller autocamper

Med et rullende sommerhus kan det lade sig gøre at beslutte spontant, hvornår ferien skal begynde, og hvor den skal gå hen. Guiden ”Campingvogn og autocamper” er en hjælp, når du står over for at skulle beslutte om du skal købe eller leje.

I bogen er der tjeklister, der på en overskuelig måde gør det nemt at besvare de mange spørgsmål, der skal overvejes i denne forbindelse. Udgifterne til anskaffelse eller leje af en campingvogn eller autocamper er ikke ubetydelige, og derfor er det yderst vigtigt at få valgt det helt rigtige køretøj.

Guiden giver også information om love og regler for fx færdsel i trafikken, parkering og pakning af køretøjet. Guiden er derfor også nyttig, hvis du allerede har et beboelseskøretøj.

 Campingvogne.jpg      Guide - Campingvogne og autocampere
Sprog: da
Pris: DKK 96,-
                                                           Kurv.png

Bibliografiguide

Information og dokumentation – Vejledning for bibliografiske referencer og kildehenvisninger

Kan du nikke genkendende til at blive i tvivl, når det handler om at lave korrekte bibliografiske referencer og kildehenvisninger? Og vil du gerne have et overskueligt opslagsværk? Så er denne vejledning god at have ved hånden.

Vejledningen indeholder bl.a. 3 annekser, der kan bruges som opslagsværk:

Anneks A beskriver og giver eksempler på flere note- og henvisningsmetoder inde i en tekst.

Anneks B handler om, hvordan bibliografiske referencer kan udarbejdes. Fx hvilke oplysninger der altid skal fremgå, hvilke der kun skal med i særlige tilfælde, og hvilke der er valgfri.

Anneks C viser en lang række eksempler på bibliografiske referencer, fx trykte bøger, elektroniske bøger, onlinepublikationer, websites, film, tv, radio, grafiske værker, lydoptagelser og patenter.

Vejledningen er en oversættelse af ISO 690:2010, Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

DS ISO 690 2013.jpg       Information og dokumentation – Vejledning for bibliografiske referencer og kildehenvisninger
DS/ISO 690:2013
Sprog: da
Pris: DKK 618,-
Kurv.png

Solbeskyttelse

Solbeskyttelse/Sun safety

Dette hæfte er en vejledning i, hvordan man på udearealer, såsom forlystelsesparker og legepladser, kan give brugerne mulighed for at beskytte sig mod solens skadelige stråler.

Hæftet er det primært tænkt anvendt i forbindelse med standarderne DS/EN 13814 og DS/EN 1176, men kan anvendes i en hvilken som helst sammenhæng, hvor personer opholder sig på udearealer.

DS-hæfte 51 2017.jpg   Solbeskyttelse
DS-hæfte 51:2017
Sprog: en
Pris: DKK 75,-
Kurv.png

Tilgængelighed

Udearealer skal være for alle

I Danmark er hver femte borger berørt af en funktionsnedsættelse, fx pga. alder, ulykke, sygdom eller et medfødt handicap. Og det skal tages med i planlægningen af udearealer – om det er en sti, en park, en legeplads eller en parkeringsplads.

Bogen "Udearealer for alle" indeholder den nyeste viden inden for området. Bogen henvender sig til alle, der har interesse i at
sikre gode og tilgængelige udemiljøer, fx handicaporganisationer, arkitekter og planlæggere.

Bogen er skrevet af Ulla Kramer, sekretariatsleder hos God Adgang. Bogen beskriver alt fra planlægning til lovkrav og funktionskrav og indeholder også konkrete eksempler, fotos og tegninger, så bogen kan bruges som opslagsværk.

DS HB 105.jpg Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø
DS-håndbog 105:2012
Sprog: da
Pris: DKK 595,-    

 

                                         Kurv.png

 

DS HB 105.jpg

A4-FORMAT MED SPIRALRYG

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø
DS-håndbog 105:2012 A4 format m/spiralryg
Sprog: da
Pris: DKK 595,-

   

 

                               Kurv.png

Eksempelsamling

Vi har også udgivet en ny bog om tilgængelige udearealer med praktiske eksempler. ”Udearealer for alle – Eksempelsamling” henvender sig til alle, der har interesse i at sikre gode og tilgængelige udemiljøer, fx kommuner, handicaporganisationer, arkitekter, landskabsarkitekter og planlæggere. Samtidigt kan eksempelsamlingen give inspiration til brugere, der ønsker oplevelser i det fri på steder, hvor alle kan deltage – også med barnevogn, stok eller kørestol. Fokus i bogen er på områder som fx strande, skove, friarealer, havnebade, parker, stier og rekreative områder.

Bogen ”Udearealer for alle – Eksempelsamling” er en konkretisering af og supplement til håndbogen ”Udearealer for alle” og er ligeledes skrevet af Ulla Kramer. Bogen fås også som e-bog, så du selv kan styre læsevenligheden.

DS HB 105_2.jpg

Udearealer for alle - Eksempelsamling            
DS-håndbog 105.2:2015
Sprog: da
Pris: DKK 495,-

   

 

                               Kurv.png

 

Fødevaresikkerhed

Få styr på fødevaresikkerheden

ISO 22000-tjekliste for små og mellemstore virksomheder

Vil du vide mere om ISO 22000 – Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed? ”Fødevaresikkerhed – har I styr på det? ISO 22000-tjekliste for SMV’er” er en lille bog, der gennemgår ISO 22000-standarden punkt for punkt.

Bogen er især rettet mod SMV’er, der måske ikke har mange ressourcer i en kvalitetsafdeling til at fordybe sig i detaljerne i standarden. Bogen er udformet som en tjekliste, der stiller spørgsmål til, om virksomheden kan opfylde kravene i standarden,
og bogen giver samtidig en uddybende forklaring på, hvorfor kravene stilles, og hvordan man kan leve op til dem.

 DS HB 163.jpg      Fødevaresikkerhed - har I styr på det?  ISO 22000-tjekliste for SMV'er
DS-håndbog 163:2007
Sprog: da
Pris: DKK 495,-
                    Kurv.png

De væsentligste ISO 22000-standarder samlet

Standardpakke

Vi har samlet familien af standarder inden for fødevaresikkerhed i en pakke til en fordelagtig pris. Du sparer 25 % i forhold til løssalgsprisen.


Pakken består af følgende standarder:

 • DS/EN ISO 22000:2005, Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til virksomheder i fødevarekæden
 • DS/ISO/TS 22002-1:2011, Basisprogrammer (PRP) for fødevaresikkerhed – Del 1: Fødevareforarbejdning
 • DS/ISO/TS 22003:2014, Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed
 • DS/ISO/TS 22004:2006, Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed – Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005
 • DS/EN ISO 22005:2007, Sporbarhed i foder og fødevarekæden – Generelle principper og grundlæggende krav til systemdesign og implementering
Standardpakke.jpg      Standardpakke Fødevaresikkerhed
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                                              Kurv.png

It, information og dokumentation

It-ledelsessystem

Udarbejdelse af it-ledelsessystem og it-håndbog - Sådan gør du i praksis

Står din organisation også over for betydelige udfordringer, når det drejer sig om opbygning af et it-ledelsessystem, og har du brug for en praktisk orienteret gennemgang af, hvordan man bedst implementerer og opbygger et it-ledelsessystem,
som sikrer trygheden i organisationen? Så kan du finde svarene i ”Udarbejdelse af it-ledelsessystem og it-håndbog – sådan gør du i praksis”, som også indeholder et eksempel på et ledelsessystem med it-håndbog og procedurer.

I løbet af bogen refereres der til DS 484:2005, Standard for informationssikkerhed, som kan anvendes som tjekliste ved udarbejdelse og implementering af et it-ledelsessystem.

Hæftet er skrevet af Peter Aagaard, som har mere end 20 års erfaring med ledelsessystemer. Han har specialiseret sig i udvikling af software til styring af dokumenter og registreringer vedrørende kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

DS hæfte 30.jpg      Udarbejdelse af it-ledelsessystem og it-håndbog - sådan gør du i praksis
DS-hæfte 30:2012
Sprog: da
Pris: DKK 395,-
Kurv.png

DS/ISO/IEC 27001:2007 for små og mellemstore virksomheder - Praktiske råd

Arbejder du i en lille eller mellemstor virksomhed, og vil du gerne beskytte dens værdifulde og følsomme forretningsinformationer, kan du med denne bog trin for trin implementere et ISMS-system baseret på ISO/IEC 27001. Sådan kan du sikre både din virksomheds forretningsinformationer og konkurrencedygtighed i de globaliserede markeder.

Bogen giver praktiske råd til små og mellemstore virksomheder, uanset om deres aktiver er medarbejdere, processer eller informationsteknologisystemer. Den beskriver nøje de processer, der gør det muligt for en virksomhed at etablere, implementere, evaluere, overvåge, styre og vedligeholde et effektivt ISMS-system.

DS HB 170.jpg      ISO/IEC 27001 for små og mellemstore virksomheder - praktiske råd
DS-håndbog 170:2012
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
Kurv.png

Standardpakker

”Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed” er en samling af standarder og hæfter, som indeholder de grundlæggende standarder om informationssikkerhed.

Pakken indeholder de væsentligste standarder i ISO 27000-serien. Se indholdet af pakken i vores webshop her

 

Standardpakke.jpg      Standardpakke Cyber- og informationssikkerhed
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
Kurv.png

 

”Standardpakke Privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed indeholder de mest relevante standarder vedrørende krav og vejledning i privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed.

Se indholdet af pakken i vores webshop her

 

Standardpakke.jpg      Standardpakke Privatlivsbeskyttelse og informationssikkerhed
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
Kurv.png

Værktøjskasse til dokumentstyring

Standardpakke

Vi har samlet en værktøjskasse til dig, der skal i gang med record management. Værktøjskassen indeholder bl.a. DS/ISO 23081-serien om information og dokumentation.


Standardpakke Dokumentstyring består af følgende publikationer:

 • DS/ISO 15489-1:2016, Information og dokumentation – Dokumentstyring – Del 1: Begreber og principper
 • DS/ISO 23081-1:2017, Information og dokumentation – Dokumentstyring – Metadata – Del 1: Principper
 • DS/ISO 23081-2:2021, Information og dokumentation – Dokumentstyring – Metadata – Del 2: Begrebs- og implementeringsmæssige emner
 • DS/ISO/TR 26122:2008, Information og dokumentation – Analyse af rbejdsprocesser og registreringer
Standardpakke.jpg       Standardpakke Dokumentstyring
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                     Kurv.png

It-serviceledelse

Standardpakke

For dig, der gerne vil i gang med at snuse til it-serviceledelse: Start her!

Pakken indeholder følgende standarder inkl eventueller rettelsesblade eller tillæg:

 • DS/ISO/IEC 20000-1:2018, Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 1: Systemkrav til serviceledelse
 • DS/ISO/IEC 20000-2:2019, Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 2: Vejledning i anvendelse af serviceledelsessystemer
 • DS/ISO/IEC 20000-3:2019, Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1
 • DS/ISO/IEC TR 20000-5:2013, Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 5: Eksempel på plan for implementering af ISO/IEC 20000-1
 • DS/ISO/IEC 20000-10:2018, Informationsteknologi - Serviceledelse - Del 10: Begreber og terminologi
Standardpakke.jpg     

Standardpakke IT-Serviceledelse
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                        Kurv.png

Ledelsessystemer

 

Kvalitetsledelse - ISO 9001

Den nye ISO 9001 i praksis

To nye håndbøger giver idéer og metoder til, hvordan man kan implementere de nye ændringer i ISO 9001.

Den nye ISO 9001 er gennemgribende ændret og forbedret. Men hvad betyder ændringerne for dig og din virksomhed? Vi har udgivet to bøger som kan hjælpe dig videre. 

Del 1 beskriver og fortolker på en let og oveskuelig måde krav og ændringer i standarden. Blandt mange emner tager bogen fat på:

 • færre dokumentationskrav
 • større metodefrihed
 • større fokus på virksomhedens strategiske arbejde.
HB 190.jpg      Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015
DS-håndbog 190:2016
Sprog: da
Pris: DKK 1.295,-
Kurv.png

Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015

Del 2 guider dig igennem en udvikling af et ledelsessystem, og er fyldt med løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015.

HB 191.jpg      Den nye ISO 9001 i praksis. Del 2 - Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015
DS-håndbog 191:2016
Sprog: da
Pris: DKK 1.295,-
Kurv.png

Køb begge bøger samtidig og spar 20% 

HB 190.jpg      Samkøb: DS-håndbog 190 og DS-håndbog 191.                                                 
Sprog: da
Pris: DKK 1.995,-
Kurv.png

”ISO 9000-familien”

Denne håndbog samler standarderne, som supplerer kernestandarderne, herunder standarderne for behandling af klager og kvalitetsledelse i projekter:

 • Alle ISO 10000-standarder, der indeholder specifikke emne inden for kvalitetsledelse fra måleudstyr til konkrete værktøjer, fx aktivitetsplaner og dokumentation
 • DS/ISO/TS 16949:2009, Kvalitetsledelsessystemer – Særlige krav til anvendelse af ISO 9001:2008 i bilindustrien, dens leverandører og leverandører af reservedele
DS HB 107_2 2015.jpg      Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer - Del 2: "ISO 9000-familien"
DS-håndbog 107.2:2015
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-
                      Kurv.png

Gode råd til små og mellemstore virksomheder

Denne håndbog giver små og mellemstore virksomheder (SMV'er) vejledning i at udvikle og implementere et effektivt kvalitetsstyringssystem baseret på ISO 9001:2015, Kvalitetsledelsessystemer – Krav.

Kravene i ISO 9001 er beregnet til organisationer uanset deres størrelse, og håndbogen fokuserer på, hvordan små og mellemstore virksomheder kan få maksimalt udbytte af standarden. Den giver en klar forståelse af, hvad et kvalitetsledelsessystem er, og hvilke krav, der stilles, før den guider dig gennem implementeringsprocessen.

For SMV'er, der bruger den tidligere version af ISO 9001, vil denne håndbog være en hjælp til at opdatere det nuværende system, så det følger kravene i 2015-udgaven.
Dette er en oversættelse af en publikation som bliver udgivet af ISO.

HB115_omslag Umbraco.jpg      ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176
DS-håndbog 115:2017
Sprog: da
Pris: DKK 450,-
Kurv.png

 Audittjekliste til ISO 9001:2015

Med audittjeklisten til den nye ISO 9001 har du et effektivt værktøj, som bl.a. kan anvendes til: opbygning og implementering af et nyt ledelsessystem, analyse af et eksisterende ledelsessystem, identificering af ændringer i ledelsessystemet på baggrund af den nye standard, interne audit.

Tjeklisten henvender sig til alle, som arbejder med DS/EN ISO 9001, bl.a. kvalitetschefer, interne auditorer og procesejere.

Audittjeklisten er en oversættelse af en tilsvarende publikation udgivet af SNV, den schweiziske standardiseringsorganisation. Med listen følger en wordudgave af det indeholdte skema, så det er muligt at udfylde tjeklisten.

DS-håndbog 192 2016.jpg
  Audittjekliste til ISO 9001:2015
DS-håndbog 192:2016
Sprog: da
Pris: DKK 895,-
Kurv.png

Ledelsessystemer

Projektledelse

Hvis du mangler inspiration til alternative måder at lede projekter på, så hjælper denne bog dig med at udvikle din egen "opskrift" på projektledelse.

Bogen viser dig, hvordan du bruger de velkendte projektledelsesteorier i praksis, og hvordan du i samarbejde med andre kan skabe meningsfulde formål. Bogen fokuserer på 3 hovedområder:
• ISO 21500:2012, Vejledning i projektledelse, som giver dig en international referenceramme.
• Beskrivelse af en nordisk tilgang til projektledelse, som ruster dig til at udvikle fremtidsorienterede projekter via gode sociale relationer og en gensidig forståelse mennesker imellem.
• 4 perspektiver (formål, mennesker, kompleksitet og usikkerhed) samt kontekst, som samlet set giver dig et fundament, hvorfra du kan udvikle din egen opskrift på projektledelse, som passer sammen med både ISO 21500 og den nordiske retning.

Bogen er bygget op af 8 kapitler. Kapitel 1 er en introduktion til de 3 hovedområder. Kapitel 2 beskriver forskellige måder at definere projekter på, deres karakteristika og relaterede koncepter. Kapitel 3 beskriver projekters kontekst. Herefter følger 4 kapitler, hvor de 4 perspektiver forklares. Det sidste kapitel opridser principperne for at samle alle trådene, når man som projektleder skal skabe og styre et projekt.

Hvis du er studerende ved DTU vil bogen hjælpe dig med at forberede dig til ISO 21500 certificeringseksamen.

DS Handbook 185 2017.jpg      Doing Projects. A Nordic Flavour to Managing Projects
DS-handbook 185:2017
Sprog: da  
Pris: DKK 165,-
Kurv.png

 

Strategieksekvering, forankring, innovation og ledelse

Alt for mange virksomheder udnytter ikke ledelsessystemers fulde potentiale. Med ledelsessystemer som fundament beskriver denne bog en række metoder og ideer til at gøre virksomheder mere forandringsstærke.

Bogen giver et nuanceret billede af, hvad ledelsessystemer er, og hvad de rent faktisk kan bidrage med i virksomhederne, fx bedre forankring af strategier, øget innovation, større med-arbejderengagement og mindre kompleksitet i virksomheden
– alt sammen med det formål at skabe en bedre bundlinje. I bogen præsenteres cases fra virksomheder, der med succes har anvendt bogens forskellige anbefalinger, og som alle har været kendetegnet ved at være forandringsstærke. 

Bogen er skrevet af Peter Nygaard, ejer af Innovationskompagniet.

DS HB 172.jpg      Ledelsessystemer – Strategieksekvering, forankring, innovation og ledelse
DS-håndbog 172:2012
Sprog: da  
Pris: DKK 495,-
              Kurv.png

Miljøledelse

Miljøledelse

Denne bog beskriver de ændringer, der er foretaget siden 2004-udgaven af DS/EN ISO 14001 om miljøledelsessystemer.

Skal du fx stå for etableringen af et nyt ledelsessystem, og dets overensstemmelse med kravene i den nye DS/EN ISO 14001:2015 skal kunne opnå certificering, eller skal du sørge for, at et eksisterende system bliver opgraderet, så det lever op til de ændrede og skærpede krav i 2015-udgaven af 14001, så kan du i bogen finde hjælp til at lave eller ajourføre et miljøledelsessystem, som er tilpasset netop din virksomhed.

Ud fra forfatterens erfaringer beskrives det, hvad der bør stå i procedurer vedrørende lederskab, etablering af forretningsplan og virksomhedsgrundlag, styring af processer til adressering af risici og muligheder, gennemførelse af støtteprocesser og -funktioner, effektiv driftsstyring på miljøledelsesområdet, præstationsevaluering og skabelsen af en forbedringskultur.

Bogen indeholder også en samling af fortolkninger og eksemplificeringer af, hvad kravene indeholder.

ISO 14001 skal med fordel kunne anvendes i stadig mere komplekse offentlige og private organisationer uanset art, struktur og størrelse. Ikke mindst udbydere af ydelser og organisationer, der ikke er fremstillingsorienterede eller industrielle, vil kunne få meget stor gavn af den nye udgave.

Håndbogen vil være nyttig for dokumentredaktører, auditorer og andre, som gerne vil have en omhyggelig indføring i kravene i 14001.

DS-håndbog 184 2016.jpg      Miljøledelsessystemer. Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015
DS-håndbog 184:2016
Sprog: da  
Pris: DKK 1.295,-
Kurv.png

Audittjekliste til ISO 14001:2015

Med audittjeklisten til ISO 14001 har du et effektivt værktøj, som bl.a. kan anvendes til: opbygning og implementering af et nyt miljøledelsessystem, analyse af eksisterende status, identificering af ændringer på baggrund af den nye standard, interne audit.

Tjeklisten henvender sig til alle, som arbejder med DS/EN ISO 14001.

DS-håndbog 182 2016.jpg   Audittjekliste til ISO 14001:2015
DS-håndbog 182:2016
Sprog: da  
Pris: DKK 895,-
Kurv.png

Medicinsk udstyr

ISO 13485:2016 – Medicinsk Udstyr – En praktisk guide – Råd fra ISO/TC 210

Denne håndbog er på engelsk. Bogen er forfattet af tekniske eksperter fra ISO/TC 210. Håndbogen skal guide i udvikling, implementering og vedligehold af deres kvalitetsledelsessystem jf. ISO 13485. Virksomheder og organisationer indenfor branchen for medicinsk udtyr, såsom producenter, importører, distributører, serviceudbydere, certificeringsorganer og tilsynsorganer kan få gavn af denne bog.

DS-håndbog 187 2017.jpg   ISO 13485:2016 – Medicinsk Udstyr – En praktisk guide – Råd fra ISO/TC 210
DS-håndbog 187:2017
Sprog: en  
Pris: DKK 570,-
Kurv.png

Informationssikkerhedsledelse

Ledelsessystemer for informationssikkerhed i praksis

Bemærk: Både DS/EN ISO/IEC 27001:2017 og de relevante kapitler fra DS/EN ISO/IEC 27002:2017 (kap 5-15) er indeholdt i bogen.

Hvis du mangler en vejledning i, hvordan man etablerer et informationssikkerhedsledelsessystem (ISMS), så er der god grund til at læse denne håndbog. Den giver et overblik over standardens mange krav og rummer et væld af gode råd til, hvordan man i praksis udformer et effektivt og egnet ISMS, som kan opnå international anerkendelse i form af et akkrediteret certifikat.

DS/EN ISO/IEC 27001:2017, Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav har betydning for organisationers oprettelse af et højt sikkerhedsniveau med hensyn til beskyttelse af informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Skal man effektivt imødegå tab og lækage af data samt en af de mest frygtede trusler overhovedet, nemlig cyberkriminalitet, må en moderne organisation råde over et effektivt ISMS. Cyberkriminalitet og anden kriminalitet – fx terror – kender ikke til landegrænser og må siges at være en alvorlig bagside ved vores ellers højteknologiske, specialiserede, produktive og vidt digitaliserede samfund.

ISO’s højniveaustruktur (HLS) er benyttet i denne håndbog, og det er derfor let at bygge sit ISMS sammen med fx et kvalitetsledelsessystem efter ISO 9001:2015.

DS-håndbog 189 2018.jpg      Ledelsessystemer for informationssikkerhed i praksis. Gennemgang og fortolkning af kravene i DS/EN ISO/IEC 27001:2017. Eksempler på sikkerhedspolitikker og driftsprocedurer 
DS-handbook 189:2018
Sprog: da  
Pris: DKK 1.495,-
Kurv.png

FMEA-metode i praksis

Forstå FMEA-metoden

I kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer er fokus rettet mod at:

 • forebygge, at fejl og skader overhovedet opstår
 • angribe de potentielle fejlårsager, før skaden er sket.

Samfundet og kunderne kræver 0 fejl og 0 skader, og ingen accepterer fejl i produkter, som fx kan resultere i negativ miljøpåvirkning. På den baggrund er risikostyring en nødvendig og stadig mere aktuel ledelsesdisciplin.
”FMEA – Fejlmuligheds- og fejleffektanalyse – FMEA-metoden i praksis” tager hensyn til den nyeste udvikling inden for risikostyring, herunder ISO 9001, ISO 31000, ISO 14001 og OHSAS 18001. 

Alle kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøansvarlige samt funktionschefer med ansvar for udvikling, produktion og indkøb vil have stor nytte af bogen.

DS HB 142.jpg   FMEA – Fejlmuligheds- og fejleffektanalyse - FMEA-metoden i praksis
DS-håndbog 142:2011
Sprog: da
Pris: DKK 495,-
                     Kurv.png

Innovation

Vejledning for brugerorienteret innovation

”Vejledning for brugerorienteret innovation” giver et fundamentalt og godt overblik over, hvorfor og hvordan man i jeres organisation kan arbejde med brugerorienteret innovation. Den røde tråd i vejledningen er, at enhver organisation,
der ønsker at arbejde seriøst med innovation, må begynde arbejdet på ledelsesplan.

Med hæftet i hånden får du indblik i, hvordan ledelsen kan arbejde med at skabe det bedste grundlag for disse ofte komplekse processer – og endelig indeholder den en generisk model, der giver dig overblik over den brugerorienterede
innovationsproces og giver input til, hvordan du planlægger, eksekverer, evaluerer og udvikler innovation i din organisation. Vejledningen indeholder også cases.

DS hæfte 36.jpg      Vejledning for brugerorienteret innovation
DS-hæfte 36:2010
Sprog: da
Pris: DKK 195,-
                                                                     Kurv.png

CSR

CSR − godt begyndt

Hvis din virksomhed ønsker at implementere en CSR-strategi men synes, det er en udfordring at finde ud af, hvor I skal starte, så er der hjælp at hente i bogen CSR – godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore
virksomheder.

Bogen er en kort og praktisk introduktion til, hvordan der kan arbejdes med CSR i små og mellemstore virksomheder. I løbet af bogens 3 dele gives der indblik i teorien bag CSR med henblik på at kunne vurdere, hvilke områder af CSR der vil gavne netop din virksomhed. Herefter beskrives de 7 områder inden for CSR. De 7 områder er efterfulgt af case-fortællinger fra
7 danske erhvervsvirksomheder, der fortæller om deres erfaringer og de fordele, CSR har givet dem.

DS HB 175.jpg      CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder
DS-håndbog 175:2013
Sprog: da
Pris: DKK 395,-
Kurv.png

Standarderne

Vi har samlet de tre populære CSR-standarder i en pakke. Standardpakken indeholder følgende standarder:

 • DS/ISO 26000, Vejledning i samfundsmæssig ansvar, er den internationale DS/ISO 26000, Vejledning i samfundsmæssig ansvar, er den internationale standard, der giver vejledning i og anbefalinger om, hvilke temaer en samfundsmæssigt
  ansvarlig organisation bør sætte fokus på.
 • DS 49001, Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar – Kravbeskrivelse, er certificerbar og stiller krav om, hvilke principper, emner og processer man skal leve op til, hvis man vil kunne dokumentere, at virksomheden agerer samfundsmæssigt ansvarligt.
 • DS-vejledning 49004, Vejledning i samfundsmæssigt ansvar, giver grundlæggende hjælp til etablering, implementering eller forbedring af et ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar. Den er baseret på den internationale standard og er tilføjet danske eksempler, initiativer og værktøjer.
Standardpakke.jpg     Standardpakke - Samfundsmæssigt ansvar
Standardpakke CSR
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                              Kurv.png

Risikoledelse

Fokus på risikoledelse

Vi har samlet de tre standarder for risikoledelse i en pakke. Standardpakken består af følgende standarder:

 • DS/ISO 31000:2009, Risikoledelse – Principper og vejledning
 • DS/EN 31010:2010, Risikoledelse – Teknikker til risikovurdering
 • DS/ISO Guide 73:2009, Risikoledelse – Ordliste
Standardpakke.jpg      Standardpakke Risikoledelse
Pris: DKK en
Se prisen i webshoppen
                                                                                          Kurv.png

Kundetilfredshed

Er dine kunder tilfredse?

I håbet om, at VORES kunder er tilfredse, har vi samlet følgende standarder i en pakke:

 • DS/ISO 10001, Kvalitetsstyring – Kundetilfredshed – Retningslinjer for etiske regler i virksomheder
 • DS/ISO 10002, Kvalitetsstyring – Kundetilfredshed – Retningslinjer for behandling af klager i virksomheder
 • DS/ISO 10003, Kvalitetsstyring – Kundetilfredshed – Retningslinjer for løsning af tvister uden for virksomheder
 • DS/ISO 10004, Kvalitetsledelse – Kundetilfredshed – Overvågning og måling – Vejledning
Standardpakke.jpg     

Standardpakke Kundetilfredshed
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                                                   Kurv.png

Sikre forsyningskæder

Sikre forsyningskæder – standarderne viser hvordan

Vi har samlet de grundlæggende standarder inden for sikkerhedsstyring i forsyningskæden. Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/ISO 28001:2007, Sikkerhedsstyringssystem i forsyningskæden – "Best practice" for indførelse af sikkerhedsprocedurer, vurderinger og planer i forsyningskæden – Krav og vejledning
 • DS/ISO 28002:2011, Sikkerhedsledelsessystemer i forsyningskæden – Udvikling af robusthed i forsyningskæden – Krav og vejledning
 • DS/ISO 28003:2007, Sikkerhedsstyringssystem i forsyningskæden – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer i forsyningskæden
 • DS/ISO 28004:2007, Sikkerhedsstyringssystemer i forsyningskæden – Retningslinjer for indførelse af ISO 28000
 • DS/ISO 28000:2007, Specifikation og sikkerhedsstyringssystemer i forsyningskæden
Standardpakke.jpg     

Standardpakke Sikkerhedsstyringssystem i forsyningskæden
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                   

Kurv.png

Facility Management

Standardpakke

Flere virksomheder vælger at udlicitere aktiviteter som kantinedrift og bygningsvedligeholdelse for at opnå effektivitet og omkostningsbesparelser. Planlægning og styring af disse opgaver er derfor blevet en moderne ledelsesdisciplin under navnet
facility management. Vi har samlet alle standarderne i DS/EN 15221-serien om facility management i en pakke. Køb pakken og spar 25 %.

Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/EN 15221-1, Facility Management - Del 1: Terminologi og definitioner
 • DS/EN 15221-2, Facility Management - Del 2: Vejledning i udarbejdelse af Facility Management-aftaler
 • DS/EN 15221-3, Facility management - Del 3: Vejledning i kvalitet inden for facility management
 • DS/EN 15221-4, Facility management - Del 4: Taksonomi, klassifikation og struktur inden for facility management
 • DS/EN 15221-5, Facility management - Del 5: Vejledning i processer inden for facility management
 • DS/EN 15221-6, Facility management - Del 6: Opmåling af arealer og rum i forbindelse med facility management
 • DS/EN 15221-7, Facility management - Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer
Standardpakke.jpg      Standardpakke Facility management
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                                          Kurv.png

Asset Management

Få styr på dine aktiver

Her er bogen, der giver dig en grundig introduktion til asset management. Den
tager udgangspunkt i standardserien ISO 55000, Styring af aktiver (asset
management), og præsenterer asset management ud fra 3 synsvinkler:

 • den politiske
 • den administrative
 • den tekniske.

I bogen kan du bl.a. læse om:

 • fordele og ulemper ved en certificering, uanset om du planlægger at blive
  certificeret eller blot vil bruge standarderne til inspiration og som tjekliste
 • kravene i standarderne i ISO 55000-serien, som fortolkes
 • værktøjer til at opfylde standarders krav

Bogen indeholder mange eksempler og er er skrevet af akademiingeniør
Valter Loll, som i mange år har undervist i statistik, pålidelighed og test.
Bogen henvender sig til personer, der arbejder med store systemer, fx
politikere, embedsmænd og teknikere i kommuner og regioner.

 DS HB 178.jpg           Asset management – sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001. En introduktion til styring af store systemer
DS-håndbog 178:2014
Sprog: da
Pris: DKK 595,-
Kurv.png

Køb hele pakken og spar 25%

Vi har samlet standarderne og håndbogen i pakke og skåret  25% af i forhold til løssalgsprisen. , der fortæller dig, hvordan du kan opbygge et ledelsessystem, der kan være med til at holde styr på virksomhedens aktiver.

Standarderne i ISO 55000-serien opstiller kravene samt giver vejledning og vil du vide mere om asset management, giver bogen dig en dybere introduktion til emnet. 

Pakken indeholder følgende standarder: 

 Standardpakke.jpg  

Standardpakke - Asset Management
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

       Kurv.png

 

Logistik

Logistik

Lastsikring på køretøjer

Hvert år sker der uheld og ulykker på vejene, fordi lasten på køretøjer ikke er blevet ordentligt stuvet og/eller fastgjort. De europæiske retningslinjer for fastgørelse af last er baseret på fysiske love vedrørende materialers friktion, tyngdekraft, dynamik og styrke. Retningslinjerne henviser til en række standarder, som opstiller krav til lastsikring på køretøjer. Disse standarder har vi samlet i håndbogen ”Lastsikring på køretøjer”:


• DS/EN 12642:2007, Lastsikring på køretøjer – Opbygning på erhvervskøretøjer – Minimumkrav
• DS/EN 12195-serien, Lastsikring på køretøjer – Sikkerhed – del 1 til 4

Alle personer, der beskæftiger sig med en transportkæde, der planlægger, forbereder, overvåger og kontrollerer vejtransport for at få sikre transporter, kan have interesse i denne bog. Alle standarder i bogen er på dansk.

DS HB 180 2015.jpg       Lastsikring på køretøjer
DS-håndbog 180:2015
Sprog: da
Pris: DKK 1.595,-
                                                                                              Kurv.png

Flyttemandens ABC

”Flyttemandens ABC” indeholder fire europæiske standarder om flytning af møbler og opbevaring af møbler og effekter for privatpersoner. Standarderne fastlægger et minimumniveau for service og faciliteter i virksomheder, der beskæftiger
sig med flytning og oplagring af møbler og personlige genstande for privatpersoner.

Bogen indeholder standarder i DS/EN 12522-serien om møbelflytning for private og DS/EN 14873-serien om opbevaring af møbler og personlige effekter for private. Med bogen er der mulighed for at sammenligne servicetilbud fra flyttevirksomheder.

 DS HB 161.jpg      Flyttemandens ABC
DS-håndbog 161:2008
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
                                                                                                 Kurv.png

Maskiner og mekanik

Maskinsikkerhed

Grundlæggende begreber og principper

"Grundlæggende begreber og og principper" indeholder en enkelt standard, nemlig DS/EN ISO 12100, "Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse". Standarden er på dansk.

I håndbogen finder du desuden Europa-Kommissionens Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF. Vejledningen er gratis tilgængelig som pdf fra arbejdstilsynets hjemmeside, men vi har valgt at indsætte teksten i håndbogen, så du har både standard og vejledning samlet i et mere tilgængeligt format.

Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder med maskinsikkerhed, uanset produktgruppe eller produkttype. 

DS-håndbog 116 1 2018.png     

DS-håndbog 116.1:2018 (bind 1 & 2)
Maskinsikkerhed – Del 1: Grundlæggende begreber og principper
Sprog: da;en

Pris: DKK 1095,-

Kurv.png

Fælles sikkerhedsaspekter

”Fælles sikkerhedsaspekter”, som omhandler de fælles sikkerhedsaspekter, indeholder standarder, der vejleder i konstruktion af maskiner med fokus på de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Fokus i bogen er standard DS/EN ISO 13849-1, der giver mange nye udfordringer med hensyn til anvendelse af mindre omkostningskrævende komponenter og/eller anvendelse af elektroniske styringer i sikkerhedssystemer ved
sikring af styresystemerne. 

DS HB 116_2_0.jpg      DS-håndbog 116.2.0:2015
Maskinsikkerhed - Del 2.0: Fælles sikkerhedsaspekter
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.495,-
                                                    Kurv.png

Fareområder og sikkerhedsafstande

Emnet for ”Fareområder og sikkerhedsafstande” i håndbogsserien er fareområder, sikkerhedsafstande, menneskekroppens mål samt adgangsveje til maskinanlæg.

Bogen indeholder blandt andet DS/EN ISO 13857, Sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder, DS/EN ISO 13855, Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder samt DS/EN ISO 7250-1, Kropsmål, definitioner og målepunkter, og DS/ISO/TR 7250-2, Statistisk oversigt over kropsmål i befolkningerne i de enkelte ISO-medlemslande.

Bogen er i to bind, men sælges kun samlet.

DS HB 116_2_1.jpg     

Maskinsikkerhed - Del 2.1: Fareområder og sikkerhedsafstande

Denne bog er i øjeblikket under revision

                              Kurv.png

Sikkerhedsanordninger

I ”Sikkerhedsanordninger” finder du standarderne, der vejleder i sikkerhedsanordninger, fx tohåndsbetjening, nødstop, trykfølsomme sikkerhedsanordninger, afskærmning, tvangskoblingsanordninger.

Bogen indeholder bl.a. den nye DS/EN ISO 13850, Nødstop – Principper for udformning. Til bogens øvrige standarder er der
indbygget tillæg, som bl.a. vedrører standardernes relation til det nye maskindirektiv.

DS-håndbog 116 2 2 2017.jpg     

Maskinsikkerhed - Del 2.2: Sikkerhedsanordninger
DS-håndbog 116.2.2:2017
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.495,-

Kurv.png

Ergonomi

”Ergonomi” omfatter standarder, som vejleder om ergonomiske principper ved konstruktion af maskiner og design af maskinarbejdspladser. Standarderne er blevet justeret, så de forholder sig til det nye maskindirektiv. Der er til standarderne udgivet et tillæg, der viser sammenhængen mellem de europæiske standarder og de væsentlige krav i direktivet.

Sider fra DS-håndbog 116 2 3 2017.jpg      Maskinsikkerhed - Del 2.3: Ergonomi
DS-håndbog 116.2.3:2017
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.495,-
                                                                      Kurv.png

Funktionssikre maskiner – Hvad er meningen?

”Funktionssikre maskiner – hvad er meningen?” gennemgår kravene til functional safety ved brug af standarderne DS/EN 62061, DS/EN ISO 13849-1 og -2 samt DS/EN 954-1 og dele af DS/EN 61508-serien.

I separate kapitler guides læseren gennem de vigtigste afsnit af standarderne med talrige citater fra standarderne og tilhørende forklaringer. Der er også et kapitel om hvad elinstallatøren skal være opmærksom på i forbindelse med
tilslutning af en maskine.

DS HB 116_3_1.jpg          Funktionssikre maskiner - hvad er meningen? Functional safety på maskiner ved hjælp af maskindirektivet samt DS/EN 62061 og DS/EN ISO 13849-1
DS-håndbog 116.3.1:2008
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
Kurv.png

Sikkerhedsrelaterede styresystemer – Validering – Hvad er meningen?

”Sikkerhedsrelaterede styresystemer – Validering – Hvad er meningen” henvender sig til alle, der beskæftiger sig med at bygge maskiner. Den er også uundværlig for dem, der vedligeholder og modificerer maskiner. Bogen handler om validering
af det sikkerhedsrelaterede styresystem i forhold til det nye maskindirektiv 2006/42/EF.

Bogen koncentrerer sig især om kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 (ABEK 612) og bilag I i maskindirektivet – i særdeleshed om det grundlæggende afsnit 1 til 1.7. Bogen indeholder bl.a. et spørgeskema beregnet til validering
af maskindirektivets krav, et skema som vil være en hjælp til at afgøre, om du opfylder direktivet. Spørgeskemaet leveres også som pdf-fil sammen med håndbogen.

DS HB 116_3_2.jpg       Funktionssikre maskiner. Sikkerhedsrelaterede styresystemer. Validering - Hvad er meningen?
DS-håndbog 116.3.2:2011
Sprog: da
Pris: DKK 895,-
Kurv.png

Hvad er meningen? − med risikovurdering af maskiner 

Det nye maskindirektiv 2006/42/EF kræver risikovurdering af maskiner, hvilket er en proces, der skal deles op i flere elementer. Processen starter ved den første idé og afsluttes med demontering og skrotning af maskinen. Bogen ”Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem. Hvad er meningen?” forsøger at skille begreberne ad og behandle dem ét ad gangen.

Bogen viser også, hvordan man ved at bruge en kombination af standarderne DS/EN 62061, DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN ISO 12100 kan klare opgaven med at risikovurdere sin maskine. Bogen er relevant for alle, der har med maskiner
at gøre fra vugge til grav, og henvender sig til designere og konstruktører af maskiner, men er også et godt værktøj for maskinens brugere og sikkerhedsrepræsentanter i det daglige arbejde med vedligehold af maskinerne.

DS HB 116_3_3.jpg       

Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem. Hvad er meningen?
DS-håndbog 116.3.3:2013
Sprog: da
Pris: DKK 395,-

Kurv.png

DS/EN 60204-1:2018 – Hvad er meningen? 

Formålet med denne bog er at yde hjælp til design og konstruktion af maskiner, køb og salg af maskiner og vedligehold, reparation og modernisering af maskiner. Bogen følger i store træk op- bygningen i DS/EN 60204-1:2018 og forklarer meningen med en del af teksterne i standarden. Bogen giver tips, der ikke står i standarden, og indeholder tanker og ideer, som ikke kom med i standar- den, men som absolut bør være en del af risikovurderingen, når der skal designes en god elektrisk installation til en maskine. DS/EN 60204-1:2018 indeholder nyt stof og nye annekser, og læseren vil opdage, at kendt stof nu befinder sig på nye steder i standarden.

DS-håndbog 116 3 4 2018.png       

DS/EN 60204-1:2018 – Hvad er meningen?
DS-håndbog 116.3.4:2018
Sprog: da
Pris: DKK 595,-

Kurv.png

Nødstop – Hvad er meningen? 

Der er mange misforståelser i forbindelse med nødstop, derfor er formålet med bogen, at læseren (bl.a. maskinbyggere, reparatører og virksomheders indkøbere af maskiner) får styr på alle de begreber, der er inkluderet i begrebet nødstop. Bogen gennemgår bl.a. de overordnede begreber: normale styrefunktioner, styrefunktioner i unormale situationer og nødsituationer, og inddrager i forklaringen standarderne, DS/EN 60204-1, DS/EN ISO 13850 og supplerende standarder samt maskindirektivet.

DS-håndbog 116 3 5 2018.png       

Nødstop – Hvad er meningen?
DS-håndbog 116.3.5:2018
Sprog: da
Pris: DKK 395,-

Kurv.png

Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 – Fra teori til praksis

Efter den 31. december 2011 må maskiner ikke tages i brug som nye, hvis sikkerhedsstyringen er lavet efter standarden DS/EN 954-1, Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. I stedet kan sikkerhedsstyringer laves efter DS/EN ISO
13849-1, Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktion, som er den blandt andre sikkerhedsstandarder, der er den reelle efterfølger til DS/EN 954-1.

”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 – Fra teori til praksis” er bogen, der fortæller om mulighederne for at konstruere sikre styresystemer til maskiner efter DS/EN ISO 13849-1. 

Formålet med bogen er at give læseren et redskab, der på en overskuelig måde præsenterer kravene til moderne sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer, og som samtidig anviser, hvordan styresystemerne kan udføres i praksis uden
først at trække læseren igennem en lang, teoretisk redegørelse.

DS-håndbog 116 4 2016.jpg       Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 - Fra teori til praksis
DS-håndbog 116.4:2016
Sprog: da
Pris: DKK 695,-
Kurv.png

Maskinsikkerhed – Guide til elektriske installationer på maskiner – CE-mærkning og bedste praksis

Denne guide om maskinsikkerhed er udgivet af Dansk Standard. Guiden er finansieret af Dansk Standards projektfond og har til formål at fremme forståelsen af sammenhængen mellem lovgivning, standarder og de tekniske krav til det elektriske udstyr og installationer på maskiner. Ideen med denne guide er også at udarbejde materiale, der kan være med til at motivere små og mellemstore virksomheder til at bruge standarder i deres daglige arbejde.

Guiden henvender sig primært til dem, som udfører elektriske installationer på maskiner og på den måde er underleverandører til maskinfabrikanter og/eller maskinejere.
Guiden er udarbejdet af medlemmer af standardiseringsudvalget DS/S-544, Maskinsikkerhed, Elektrotekniske Aspekter. Udvalget deltager i udarbejdelsen af både internationale og europæiske standarder, dels ved kommentering på forslag og dels ved deltagelse i arbejdsgrupper. Udvalget er derved både indirekte og direkte med til at skrive standarder. Udvalget består af ca. 30 eksperter inden for udvalgets fagområde. I udvalget sidder medlemmer fra hele branchen: myndigheder, producenter af elektrisk udstyr, rådgivere, undervisere og maskinbyggere.
 
DS-hæfte 47 2018.png     

Maskinsikkerhed – Guide til elektriske installationer på maskiner – CE-mærkning og bedste praksis
DS-hæfte 47:2018
Sprog: da
Pris: DKK 295,-

 

 Kurv.png

Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet start. Hvad er meningen?

Her er en vejledning, der synliggør og sammenfatter problematikkerne, der er ved anvendelse af den elektriske teknologi ved bevægelige tvangskoblede afskærmninger og døre ved maskiner. Vejledningen gennemgår trin for trin hvordan man kan løse disse problematikker ved anvendelse af harmoniserede standarder, så man kan opnå sikker håndtering af maskiner.

Der er i vejledningen inkluderet uddrag fra den engelske version af maskindirektivet, den engelske version af maskindirektivets guideline samt engelske tekster fra internationale, relevante standarder.

Vejledningen er en hjælp til maskinfabrikker, elektroinstallatører, serviceteknikere og brugere – alle som designer, køber, sælger og bruger maskiner.

DS-hæfte 49 2015.jpg       Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet start. Hvad er meningen?
DS-hæfte 49:2015
Sprog: da
Pris: DKK 249,-
Kurv.png

Maskin- og eldokumentation

Maskin- og eldokmentation

Bogen Maskin- og eldokumentation – Del 2: Entydig informationsudveksling i
forbindelse med teknisk dokumentation, styklister og brugsanvisninger indeholder
4 vigtige dokumentationsstandarder: 

 • DS/EN 62023:2012, Strukturering af teknisk information og dokumentation
 • DS/EN 62027:2012, Udarbejdelse af styklister
 • DS/EN 62507-1:2011, Identifikationssystemer, der understøtter entydig informationsudveksling – Krav – Del 1: Principper og metoder
 • DS/EN 82079-1:2013, Udarbejdelse af brugsanvisninger – Strukturering, indhold og udformning – Del 1: Generelle principper og detaljerede krav
DS HB 119_2.jpg              Maskin- og eldokumentation - Del 2: Entydig informationsudveksling i forbindelse med teknisk dokumentation, styklister og brugsanvisninger
DS-håndbog 119.2:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.295,-
Kurv.png

Maskinens brugsanvisning og det tekniske dossier – Hvad er meningen? 

Maskindirektivet kræver, at brugsanvisningen skal leveres sammen med maskinen, og mange af oplysningerne i brugsanvisningen skal bruges, længe før maskinen overhovedet er undervejs. Kravene til dokumenterne i det tekniske dossier og brugsanvisningen er enorme, og dette hæfte hjælper maskinfabrikanter og deres kunder med at lave et godt aftaledokument, så maskinen kan anvendes og vedligeholdes i hele maskinens levetid. Hæftet tager udgangspunkt i maskindirekti- vets bilag 1. Kravene til brugsanvisningen og teknisk dokumentation i functional safety-standar- derne og DS/EN IEC 60204-1 hører med som et supplement til maskindirektivets krav.

DS-hæfte 53 2018.png       

Maskinens brugsanvisning og det tekniske dossier – Hvad er meningen?
DS-hæfte 53:2018
Sprog: da
Pris: DKK 295,-

Kurv.png

Vedligehold

Denne DS-håndbog 168:2020 erstatter DS-håndbog 168:2011 og omfatter de reviderede udgaver af DS/EN 13306 og DS/EN 15341. Yderligere er der medtaget DS/EN 15628 og DS/EN 17007.
DS/EN 13306 specificerer fælles termer og definitioner for de tekniske, administrative og ledelsesmæssige områder inden for vedligehold.

Alle standarder bortset fra DS/EN 15341 er oversat fra engelsk til dansk og gengivet i begge sprogversioner. Oversættelserne er udarbejdet i samarbejde med Den Danske Vedligeholdsforening, der har bidraget fagligt til oversættelserne.

M338140.jpg      

Vedligehold
DS-håndbog 168:2020
Sprog: da;en
Pris: DKK 1995,-

                                                                                                   Kurv.png

Akustik

Støjdæmpning af maskiner

Bogen ”Akustik – Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum” består af to dele:

Del 1 indeholder vejledningsstandarder om støjsvage maskiner og anlæg, støjsvage arbejdspladser samt en procedure for sammenligning af støjemissionsdata for maskiner og udstyr. Ud over standarderne finder du i del 1 bl.a. også en introduktion, en oversigt over grundlæggende akustiske målestandarder, en liste over noise test codes (maskinspecifikke støjmålemetoder med foreskrevne driftsbetingelser) samt en liste over specifikke maskintyper med sikkerhedsstandarder inden for hele maskinområdet. 

DS HB 153_1.jpg      Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1
DS-håndbog 153.1:2005
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.595,-
                          Kurv.png

DS/EN 60204-1

DS/EN 60204-1:2018 – Hvad er meningen? 

Formålet med denne bog er at yde hjælp til design og konstruktion af maskiner, køb og salg af maskiner og vedligehold, reparation og modernisering af maskiner. Bogen følger i store træk op- bygningen i DS/EN 60204-1:2018 og forklarer meningen med en del af teksterne i standarden. Bogen giver tips, der ikke står i standarden, og indeholder tanker og ideer, som ikke kom med i standar- den, men som absolut bør være en del af risikovurderingen, når der skal designes en god elektrisk installation til en maskine. DS/EN 60204-1:2018 indeholder nyt stof og nye annekser, og læseren vil opdage, at kendt stof nu befinder sig på nye steder i standarden.

DS-håndbog 116 3 4 2018.png       

DS/EN 60204-1:2018 – Hvad er meningen?
DS-håndbog 116.3.4:2018
Sprog: da
Pris: DKK 595,-

Kurv.png

 

Nedsatte spændinger i styrekredsen FELV – PELV – SELV. Hvad er meningen?

Elektricitet er meget farlig, hvis den ikke anvendes med omtanke. Derfor kræves risikovurdering og risikoanalyse af alle aktuelle elektriske risici på maskiner.
Nedsatte spændinger kan anvendes som middel til reduktion af den elektriske fare.
Dette hæfte belyser de forskellige problemstillinger og redegør hvorfor reglerne i EN 60204-1 ser ud, som de gør. 

DS-hæfte 50 2018.png     

Nedsatte spændinger i styrekredsen FELV – PELV – SELV. Hvad er meningen?
DS-hæfte 50:2018
Sprog: da;en
Pris: DKK 249,-

Kurv.png

DS/EN 60204-1:2018 – Referencebetegnelser og dokumentation af maskine

Dette hæfte anviser de grundlæggende regler for referencebetegnelser og dokumentation i DS/ EN 60204-1 og giver anbefalinger til, hvordan de kan implementeres i praksis. Dokumenta- tion anses som en fuldt integreret del af en maskine. Dokumentationen skal bestå af et hoveddo- kument, der oplister alle øvrige dokumenter om maskinen. Reglerne for et hoveddokument er anført i DS/EN 62023, og hæftet indeholder et eksempel på hvordan det kan udarbejdes. Maski- nen skal også opmærkes med referencebetegnelser iht. DS/EN 81346-serien, og hæftet indehol- der også et mindre eksempel på en bilvaskemaskine, som er opmærket efter disse regler.

DS-hæfte 52 2018.png      DS/EN 60204-1:2018 – Referencebetegnelser og dokumentation af maskine
DS-hæfte 52:2018
Sprog: da
Pris: DKK 249,-
Kurv.pngKøleanlæg og varmepumper

Vejledning til DS/EN 378-serien

Et nyt vejledningshæfte giver overblik over definitioner, regler og krav til sikkerhed og miljø, når det gælder køleanlæg og varmepumper. Hæftet knytter sig til standarderne i DS/EN 378-serien, Køleanlæg og varmepumper – Sikkerheds- og miljøkrav.

Vejledningen er en hjælp til installatører, montører, brugere, komponentleverandører
og myndigheder, der søger oplysning om generelle og specifikke krav. Vejledningen
kan ikke stå alene, men forfatteren henviser til de forskellige standarder, hvor emner uddybes.

Vejledningen er skrevet af Per O. Danig og forventes fulgt op med separate vejledninger til specifikke typer af anlæg i forhold til størrelse og anvendelse samt vejledninger til sikkerhedsudstyr.

 DS hæfte 41.jpg          DS/EN 378 Køleanlæg og varmepumper, sikkerheds- og miljøkrav - en generel vejledning
DS-hæfte 41:2014
Sprog: da
Pris: DKK 195,-
 Kurv.png

Frekvensomformere

Hvad er meningen med frekvensomformere?

Normalt er markedsføring af frekvensomformere omfattet af lavspændingsdirektivet.
Men anvendelsen af dem som en komponent i en maskine er omfattet af bestemmelserne i maskindirektivet. Det betyder, at integratoren skal udføre en risikovurdering efter retningslinjerne

i maskindirektivet og den harmoniserede standard EN 60204-1. Vi har netop udgivet et nyt hæfte, der prøver at få styr på alle de basale begreber, når det gælder frekvensomformere. Desuden indeholder hæftet også et forklarende afsnit om den trefasede motors basale natur.

DS-hæfte 42 er relevant for alle maskinfabrikanter og elinstallatører på alle niveauer, herunder elever på tekniske skoler. Hæftet henvender sig også til tekniske afdelinger i stat, regioner, kommuner samt rådgivende ingeniører.

DS hæfte 42.jpg       

Anvendelse af frekvensomformere - Hvad er meningen?
DS-hæfte 42:2014
Sprog: da
Pris: DKK 195,-

Kurv.png

Maskiner i linjer

CE-mærkningsprocedure

Er du ved et tilfælde blevet maskinfabrikant? Det nye maskindirektiv og i særdeleshed maskindirektivets guideline indeholder bestemmelser, der medfører, at den, der samler to eller flere maskiner til en samlet funktion, kan ende som maskinfabrikant med medfølgende krav om CE-mærkning. Under alle omstændigheder skal der udføres en omfattende risikovurdering.

Hæftet ”En samling af maskiner – Maskiner i linjer (CE-mærkningsprocedure) – Hvad er meningen?” kan være en hjælp i denne proces. Hæftet bygger på erfaringer fra de første 5 år med det nye maskindirektiv.

DS hæfte 44.jpg           En samling af maskiner – Maskiner i linjer (CE-mærkningsprocedure) – Hvad er meningen?
DS-hæfte 44:2014
Sprog: da
Pris: DKK 295,-
Kurv.png

 

Jordledninger og udligningsforbindelser

Jordledninger og udligningsforbindelser – Hvad er meningen?

To eller flere stykker elektrisk udstyr (herunder maskiner), som anbringes inden for rækkevidde af hinanden eller elektrisk ledende konstruktioner, udgør bl.a. en risiko for operatører ved elektriske svigt. Ud over korrekt udførelse gennemgår hæftet de mest typiske fejl, der laves ved installation af jordledninger og udligningsforbindelser af elektriske komponenter.

DS hæfte 45.jpg         Jordledninger og udligningsforbindelser – Hvad er meningen?
DS-hæfte 45:2014
Sprog: da
Pris: DKK 395,-
Kurv.png

Maskinstyretavler

Meningen med maskinstyretavler

Maskinstyretavler kan have mange udseender. Den eneste fællesnævner er, at der er tale om en samling af elektriske komponenter, samlet i en kapsling, i modsætning til anbringelse af elektriske udrustninger i naturlige hulrum i maskinen. Hæftet formidler en systematisk måde til at foretage lovpligtige eftersyn af elektriske installationer i kapslinger på maskiner, der er sat i drift. Derudover kan hæftet også anvendes til det indledende eftersyn for at sikre, at en lang række typiske fejl ikke er begået i design- og konstruktionsfasen. Den egentlige validering skal dog foretages ved hjælp af DS/EN 60204-1 og DS/EN ISO 13849-2.

Hæftet er skrevet af elinstallatør Per Juul, som i mange år har deltaget i standardiseringsarbejdet og har skrevet flere bøger og hæfter om maskinsikkerhed.

 Hæfte 48.jpg   Maskinstyretavler - Hvad er meningen?
DS-hæfte 48:2015
Sprog: da
Pris: DKK 245,-
 Kurv.png

 

CE-mærkning af robotter og robotudstyr

Kom let i gang med CE-mærkning af robotter og robotudstyr

Vi har gjort det let og har samlet fire pakker med standarder til dig, der arbejder med robotter og robotsikkerhed. De fire pakker består af de væsentligste standarder inden for sikkerhedskrav til robotter og robotudstyr og knytter sig til lovgivningen og CE-mærkning.

Ved køb af pakkerne sparer du 25 % i forhold til løssalgsprisen. Mens grundpakken indeholder de grundlæggende standarder for sikkerhedskrav til robotter og robotudstyr, samler de øvrige pakker standarder, der omfatter styresystemer, mekanisk afskærmning og elektrisk afskærmning.

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke) indeholder DS/EN ISO 12100, DS/EN ISO 10218-1 og DS/EN ISO 10218-2.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke)
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                Kurv.png

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Styresystemer) indeholder DS/EN 62061, DS/EN ISO 13849-1, DS/EN ISO 13849-2 og DS/EN ISO 13850. 

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Styresystemer)
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                Kurv.png

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning) indeholder DS/EN 349 + A1, DS/EN 953 + A1, DS/EN 1037 + A1, DS/EN ISO 13855, DS/EN ISO 13857, DS/EN ISO 14122-1.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                Kurv.png

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Elektronisk afskærmning) indeholder DS/EN 60204-1, DS/EN 61496-1, DS/CLC/TS 62046.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Elektronisk afskærmning)
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                Kurv.png

Metallurgi

Varmforzinkning

Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med zinkbelægninger

”Varmforzinkning” samler de tre standarder for varmforzinkning, der henvises til i CE-mærkningsordningen
efter DS/EN 1090-1, Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner – Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter:

 • DS/EN ISO 1461, Varmforzinkning – Belægninger på emner af jern og stål påført ved varmforzinkning - Specifikationer og prøvningsmetoder
 • DS/EN ISO 14713-1, Zinkbelægninger – Retningslinjer og anbefalinger for korrosionsbeskyttelse af jern og stål i konstruktioner – Del 1: Generelle principper for konstruktion og korrosionsbestandighed
 • DS/EN ISO 14713-2, Zinkbelægninger – Retningslinjer og anbefalinger for korrosionsbeskyttelse af jern og stål i konstruktioner – Del 2: Varmforzinkning.
DS HB 173.jpg      Varmforzinkning
DS-håndbog 173:2012
Sprog: da;en
Pris: DKK 995,-
                                                                                                  Kurv.png

Svejsning

Relevante standarder for svejsning samlet

I dag findes der mere end 300 danske svejsestandarder. For at gøre det lettere for dig, har vi samlet mange af standarderne i håndbogsserien om svejsning. 

Personale

”Del 1: Personale” indeholder de nyeste versioner af standarderne DS 322 og DS/EN 287-1 for kvalificering af svejsepersonale samt DS/EN ISO 5817 for kvalitetsniveauer for svejsefejl. ”Del 1: Personale” er sammen med ”Del 6: Kvalitet” et væsentligt element for virksomheder, der skal kvalificere sig til de nye krav til CE-mærkning i henhold til DS/EN 1090-serien for udførelse af stål og aluminiumkonstruktioner. 

DS-håndbog 106 1 2020.jpg      Svejsning - Del 1: Personale
DS-håndbog 106.1:2020
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-

                                                                                              Kurv.png

Terminologi

”Del 2: Terminologi” mfatter standarder for definitioner og terminologi.
Foruden standarder for definition af metalsvejseprocesser og termer for svejste samlinger med illustrationer indeholder håndbogen standarder, der definerer svejsestillinger og angiver referencenumre for svejseprocesser. Ligeledes indgår standarder, der klassificerer geometriske fejl og deres betegnelsessystem samt terminologistandarden for fejl i skæringer udført ved oxygen, laser- og plasmaskæring..

Sider fra DS-håndbog 106 2 2017.jpg      Svejsning - Del 2: Terminologi
DS-håndbog 106.2:2017
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.595,-

                                                                                Kurv.png

Tilsatsmaterialer

På grund af de mange nye tilsatsmaterialestandarder har det været nødvendigt at opdele standarderne i flere bind efter svejseprocesserne: ”Del 3.1 Beklædte elektroder” og ”Del 3.2 Tråd- og båndelektroder, tråde og Stænger”.

”Del 3.1 Beklædte elektroder” omfatter standarder for tilsatsmaterialer i form af beklædte elektroder til manuel lysbuesvejsning af ulegerede stål, finkornstål, højstyrkestål, rustfrie- og varmebestandige stål, krybebestandige stål, nikkel og nikkellegeringer samt støbejern.

DS HB 106_3_1.jpg      Svejsning - Del 3.1: Tilsatsmaterialer - Beklædte elektroder
DS-håndbog 106.3.1:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.295,-

                                     Kurv.png

”Del 3.2 Tråd- og båndelektroder, tråde og Stænger” omfatter standarder for tilsatsmaterialer i form af stænger, tråd- og båndelektroder, rørtråde til lysbuesvejsning med eller uden beskyttelsesgas af ulegerede stål, finkornstål, højstyrkestål, rustfrie- og varmebestandige stål, krybebestandige stål, nikkel og nikkellegeringer. Herudover indgår standarden for gas og gasblandinger.

DS HB 106_3_2.jpg      Svejsning - Del 3.2: Tilsatsmaterialer - Tråd- og båndelektroder, tråde og stænger
DS-håndbog 106.3.2:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.495,-

  Kurv.png

Specifikationer og procedurer

”Del 4: Specifikationer og procedurer” indeholder standarderne for specifikation og kvalificering af svejseprocedurespecifikationer for metalliske materialer. Alle standarderne i håndbogen er udgivet som både internationale og europæiske standarder.

DS HB 106_4.jpg     

Svejsning - Del 4: Specifikationer og procedurer
DS-håndbog 106.4:2006
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.395,-

                                                      Kurv.png

Svejseprocedureprøvning

”Del 5: Svejseprocedureprøvning” omfatter standarder for svejseprocedureprøvning ved svejsning i metalliske materialer. Bogen er bygget op omkring standardserien DS/EN ISO 15614, der er en del af systemet for specifikation og kvalificering
af svejseprocedurer.

DS/EN ISO 15614-serien giver en specifikation af, hvorledes foreløbige svejseprocedurespecifikationer kvalificeres ved hjælp af svejseprocedureprøver.

DS HB 106_5.jpg      Svejsning - Del 5: Svejseprocedureprøvning
DS-håndbog 106.5:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.195,-

                                                                Kurv.png

Kvalitet

Er du vant til, eller stiller du selv krav om at arbejde efter DS/EN 729-serien og DS/EN 719? Så har du behov for at kende kvalitetskravene til smeltesvejsning og brug for DS/EN ISO 3834-serien. Alle standarderne er samlet i ”Del 6: Kvalitet”.

Standardserien DS/EN ISO 3834 består af 5 dele og erstatter DS/EN 729-serien. I bogen finder du også DS/CEN ISO/TR 3834-6, som giver vejledning i implementering af de krav, der er angivet i de øvrige dele af serien, samt DS/EN ISO 14731,
der erstatter DS/EN 719.

DS HB 106_6.jpg     

Svejsning - Del 6: Kvalitet
DS-håndbog 106.6:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.595,-

 

                                                                                           Kurv.png

Teknologi

”Del 7: Teknologi” indeholder standarderne for de svejseteknologiske aspekter ved svejsning i metalliske materialer. Bogen er bygget op om de to standardserier DS/EN 1011-serien og DS/EN ISO 9692-serien.

Bogen henvender sig til de personer, der udfører svejsekoordination og styring af svejsearbejde i værksteder og/eller i forhold til underleverandører.

DS HB 106_7.jpg      Svejsning - Del 7: Teknologi
DS-håndbog 106.7:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.995,-


                                                                                   Kurv.png

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger

"Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger" er delt op i tre dele. Håndbogsserien er bygget op omkring standarden DS/EN ISO 17635, Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger. Standarden giver retningslinjer for valg af metoder til ikke-destruktiv prøvning af svejsninger og vurdering af resultaterne med henblik på kvalitetskontrol.

Serien er relevant for alle, der beskæftiger sig med ikke-destruktiv prøvning af svejsninger. Kravet om CE-mærkning af stål- og aluminiumkomponenter til bygge- og anlægsindustrien gældende fra d. 1. juli 2014 kræver, at alle svejsninger skal bedømmes visuelt, og ved overfladefejl skal der suppleres med overfladeteknikker.

Bind 1: Overfladeteknikker, visuel kontrol, penetrant-, magnetpulver- og hvirvelstrømsprøvning samt krav til NDT-personale indgår i bind 1 sammen med DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042, der omfatter kvalifikationsniveauer for svejsninger i hhv. stål og aluminium.

DS HB 118_1.jpg        

Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Del 1: Overfladeteknikker

Denne bog er i øjeblikket under revision

Kurv.png

Bind 2: omfatter standarder for radiografisk prøvning af svejsninger og billedkvalitetsindikatorer af trådtypen samt trin- og hultypen. Yderligere indgår standarden for billedkvalitetsklasser.

DS HB 118_2.jpg          Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger  - Del 2: Radiografisk prøvning
DS-håndbog 118.2:2014
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.695,-

Kurv.png

Bind 3: omfatter standarder for ultralydprøvning af svejsninger Yderligere er standarderne for kalibreringsblokke nr. 1 og nr. 2 medtaget.

DS HB 118_3.jpg         Ikke-destruktiv prøvning af svejsninger - Del 3: Ultralydprøvning
DS-håndbog 118.3:2014
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.495,-

Kurv.png

Jern og stål

Terminologi, betegnelser og dokumentation

”Del 1: Terminologi, betegnelser og dokumentation” samler de generelle standarder for definition og tekniske leveringsbetingelser for jern og stål. Bogen indeholder bl.a. DS/EN 10021, som omhandler de generelle leveringsbetingelser
for jern og stål og DS/EN 10079, som definerer stålprodukter.

DS-håndbog 111.1 2018.jpg (1)     

Jern og stål - Del 1: Terminologi, betegnelser og dokumentation

DS-håndbog 111.1:2018
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.595,-

                              Kurv.png

Varmvalsede produkter af konstruktionsstål

I "Del 2.1: Varmvalsede produkter af konstruktionsstå" finder du standarderne for armvalsede produkter af konstruktionsstål.

DS HB 111_2_1.jpg       Jern og stål - Del 2.1: Varmvalsede produkter af konstruktionsstål
DS-håndbog 111.2.1:2005
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.595,-
                        Kurv.png

Konstruktionsstål til koldformning

I ”Del 2.2: Konstruktionsstål til koldformning” har vi samlet de væsentligste standarder for konstruktions-stål til koldformning. Standarderne omfatter standarderne for varmvalsede og koldvalsede konstruktionsstål i form af flade produkter til koldformning. Håndbogen indeholder også en artikel om koldformningsstål.

DS HB 111_2_2.jpg      Jern og stål - Del 2.2: Konstruktionsstål til koldformning
DS-håndbog 111.2.2:2014
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.595,-
                                       Kurv.png

Stål til trykbærende formål

”Del 3: Stål til trykbærende formål” omfatter standarder for stål til trykbærende formål i form af plader, bånd og stænger. Ud over DS/EN 10028-serien, Stålplader til trykbærende formål, omfatter håndbogen henholdsvis DS/EN 10207 for stål til simple trykbeholdere og DS/EN 10273 for varmvalsede svejselige stålstænger til trykbærende formål med specificerede egenskaber ved forhøjede temperaturer.

DS-håndbog 111 3 2018.jpg      Jern og stål - Del 3: Stål til trykbærende formål
DS-håndbog 111.3:2018
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-
Kurv.png

Varmebehandlingsstål

”Del 4: Varmebehandlingsstål” er bogen, hvor standarderne for tekniske leveringsbetingelser for varmebehandlingsstål, herunder sejhærdningsstål, indsætningsstål, nitreringsstål og automatstål er samlet. I bogen indgår desuden DS/EN 10089.

 DS HB 111_4.jpg     

Jern og stål - Del 4: Varmebehandlingsstål
DS-håndbog 111.4:2008
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.395,-

                                                                    Kurv.png

Rustfrie stål

Mens vi venter på revisonen af DS/EN 10028-serien, er DS-håndbog 111.5, Rustfrie stål/varmebestandige stål og nikkellegeringer, blevet erstattet af denne standardpakke. Pakken indeholder DS/EN 10088-serien, del 1 til 5 med en fortegnelse over rustfrie stål samt leveringsbetingelser. 10088 del 4 og 5 er oversat til dansk.

 Standardpakke.jpg      Standardpakke - Rustfrie stål                                                
Sprog: en
Se prisen i webshoppen
          Kurv.png

Stålsmedegods

I ”Del 6: Stålsmedegods” finder du standarderne for tekniske leveringsbetingelser for friformsmedegods og sænksmedegods samt smedegods til trykbærende formål.

 DS-håndbog 111 6 1 2018.jpg      Jern og stål - Del 6.1: Stålsmedegods til trykbærende formål
DS-håndbog 111.6.1:2018
Sprog: da
Pris: DKK 1.695,-
Kurv.png

 

 DS-håndbog 111 6 2 2018.jpg      Jern og stål - Del 6.2: Friformsmedegods og sænksmedegods
DS-håndbog 111.6.2:2018
Sprog: da
Pris: DKK 1.495,-
Kurv.png

Bånd- og blankstål

”Del 7: Bånd- og blankstål” indeholder standarderne for tekniske leveringsbetingelser for koldvalsede båndstål til varmebehandling samt blankstål. 

 DS HB 111_8.jpg      Jern og stål - Del 7: Bånd- og blankstål
DS-håndbog 111.7:2009
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.995,-
                                                                       Kurv.png

Stålstøbegods

”Del 8: Stålstøbegods” omfatter de generelle leveringsbetingelser for støbegods og de specifikke tillægsbetingelser for stålstøbegods. Herudover indgår standarderne for stålstøbegods til trykbærende formål og konstruktionsmæssig brug samt standarderne for henholdsvis korrosions- og varmebestandigt stålstøbegods.

HB 111_8_2015.jpg       Jern og stål - Del 8: Stålstøbegods
DS-håndbog 111.8:2015
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.495,-
                                                                         Kurv.png

Stål- og aluminiumkonstruktioner

CE-mærkning af stål- og aluminiumskomponenter til byggeri og anlæg

CE-mærkning af stål- og aluminiumskomponenter til byggeri og anlæg trådte i kraft den 1. juli 2014. For at kunne CE-mærke skal værkstedet være certificeret i henhold til DS/EN 1090-1, hvilket kræver at værkstedet kvalitetsstyrer sit arbejde. Arbejdet skal udføres efter DS/EN 1090-2 der omfatter 4 udførelsesklasser EXC1-EXC4.

Derfor har Dansk Standard udgivet fire standardpakker, som samler en række standarder, der skal anvendes ved CE-mærkning af hhv. stål- og aluminiumskomponenter til byggeri og anlæg. Pakkerne er opdelt efter udførelsesklasserne og er sammensat med de grundstandarder, som en virksomhed skal anvende. Der kan være behov for yderligere suppering afhængig af de konkrete komponenter som virksomheden producerer.

Ved køb standardpakker får man 25 % rabat i forhold til løssalgsprisen. 

Udførelsesklasse 1

CE-mærkning af stålkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 1 tager udgangspunkt i EXC 1, der typisk anvendes til arbejde med stålkomponenter, hvor svejsearbejdet udføres som kantsømme, fx simple trappeforløb, gelændere og altaner, der er projekteret i lav konsekvensklasse.

Stålkomponenter

Standardpakkens indhold:

 • DS/EN 1090-1, der angiver kravene til selve dokumentationen og CE-mærkningen
 • DS/EN 1090-2 omfatter kravene til udførelsen af det praktiske arbejde
 • DS/EN ISO 3834-4 angiver kravene til det elementære kvalitetsstyringssystem som er krævet i udførelsesklasse 1
 • DS/EN ISO 5817, der omfatter kvalitetsniveauerne B, C, D til bedømmelse af svejsninger, hvor kvalitetsniveau C som udgangspunkt anvendes i udførelsesklasse 1.
Standardpakke.jpg      

Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 1
Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter 1
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

Kurv.png

Aluminiumskomponenter

Standardpakkens indhold:

 • DS/EN 1090-1, der angiver kravene til selve dokumentationen og CE-mærkningen
 • DS/EN 1090-3, der angiver de tekniske krav til aluminiumkonstruktioner
 • DS/EN ISO 3834-3, der angiver standardkvalitetskrav
 • DS/EN ISO 10042 + tillæg, der angiver kvalitetsniveauer for svejsefejl i forbindelse med lysbuesvejste samlinger i aluminium og dets legeringer.
Standardpakke.jpg        Standardpakke CE-mærkning af aluminiumkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 1
Standardpakke CE-mærkning af aluminiumkomponenter 1
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
Kurv.png

Udførelsesklasse 2

CE-mærkning af stålkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 2 tager udgangspunkt i EXC 2, hvor der er krav om brug af svejseprocedurer og svejsekoordinering. Denne standardpakke indeholder de 5 standarder som alle svejseværksteder i udførelsesklasse 2 skal anvende.

Stålkomponenter:

Standardpakkens indhold: 

 • DS/EN 1090-1, der angiver kravene til selve dokumentationen og CE-mærkningen
 • DS/EN 1090-2 omfatter kravene til udførelsen af det praktiske arbejde
 • DS/EN ISO 3834-3 angiver kravene til standardkvalitetsstyringssystemet, som er krævet i udførelsesklasse 2
 • DS/EN ISO 14731 omfattende svejsekoordinationsaktiviteter.

DS/EN ISO 5817, der omfatter kvalitetsniveauerne B, C, D til bedømmelse af svejsninger, hvor kvalitetsniveau C som udgangspunkt anvendes i udførelsesklasse 2.

Standardpakke.jpg       Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 2
Standardpakke CE-mærkning af stålkomponenter 2
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
Kurv.png

Aluminiumskomponenter:

Standardpakkens indhold:

 • DS/EN 1090-1, der angiver kravene til selve dokumentationen og CE-mærkningen
 • DS/EN 1090-3, der angiver de tekniske krav til aluminiumkonstruktioner
 • DS/EN ISO 3834-4, angiver kravene til det elementære kvalitetsstyringssystem som er krævet i udførelsesklasse 1
 • DS/EN ISO 10042, + tillæg, der angiver kvalitetsniveauer for svejsefejl i forbindelse med lysbuesvejste samlinger i aluminium og dets legeringer
 • DS/EN ISO 14731, omfattende svejsekoordinationsaktiviteter
Standardpakke.jpg       Standardpakke CE-mærkning af aluminiumkomponenter til byggeri og anlæg - Udførelsesklasse 2
Standardpakke CE-mærkning af aluminiumkomponenter 2
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
Kurv.png

 

Støbejern

Bogen "Støbejern" indeholder standarder om:

 • tekniske leveringsbetingelser
 • betegnelsessystem for støbejern
 • støbning af gråt støbejern
 • aducerjern, SG-jern
 • bainithærdet SG-jern
 • hvidt støbejern
 • klassificering af grafits mikrostruktur i støbejern.

Alle standarderne er oversat til dansk og gengivet på både dansk og engelsk.

Fire af standarderne udgør CE-mærkningsgrundlaget for støbejern i form af aducerjern, SG-jern, ausferritisk SG-jern og austenitisk støbejern til brug i trykbærende udstyr. Ud over standarder indeholder håndbogen også en artikel om støbejern, udarbejdet af lektor og civilingeniør Stig Rubæk.

DS HB 149.jpg       Støbejern
DS-håndbog 149:2014
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-
                                        Kurv.png

Alumimium

Håndbøger

Tyndplader, bånd og plader

”Del 2: Tyndplader, bånd og plader” indeholder standarderne for tyndplader, bånd og plader.

HB 123_2_2015.jpg      Aluminium - Del 2: Tyndplader, bånd og plader
DS-håndbog 123.2:2015
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.395,-
                                                         Kurv.png

Smedegods

”Del 3: Smedegods” indeholder standarderne for smedgods.

DS HB 123_3.jpg      Aluminium - Del 3: Smedegods
DS-håndbog 123.3:2009
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.195,-
                                                                                 Kurv.png

Standardpakker

Fordi standardiseringen af aluminium er meget omfattende, har vi suppleret håndbogsserien med standardpakker, som samler standarderne inden for områderne. Se indholdet af pakkerne på webshop.ds.dk.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Aluminium - Anodisering
Standardpakke Aluminium 1
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                                    Kurv.png
Standardpakke.jpg     

Standardpakke - Aluminium - Ekstruderede produkter
Standardpakke Aluminium 2
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                   Kurv.png
Standardpakke.jpg     

Standardpakke - Aluminium - Koldtrukne stænger og rør
Standardpakke Aluminium 3
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                         Kurv.png
Standardpakke.jpg     

Standardpakke - Aluminium - Skrot
Standardpakke Aluminium 4
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                                          Kurv.png

Miljø og energi

Livscyklusvurderinger

Gode råd om livscyklusvurderinger

”Livscyklusvurderinger – en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044” indeholder DS/EN ISO 14040:2008 og DS/EN ISO 14044:2008 på både danske og engelsk sammen med en vejledning til krav og anbefalinger til LCA.

De mange råd gives ud fra de danske erfaringer med at lave livscyklusvurderinger og det teoretiske arbejde lavet af LCA-instituttet.

Bogen henvender sig til personer, som skal udføre eller læse livscyklusvurderinger, hvor de skal leve op til ISO-standardernes krav, fx. miljø og indkøbsansvarlige.

DS HB 126.jpg      Livscyklusvurderinger - en kommenteret oversættelse af ISO 14040 og 14044
DS-håndbog 126:2009
Sprog: da;en
Pris: DKK 1.495,-
        Kurv.png

Drivhusgasser

Fire standarder om måling af CO2-emissioner

Standardpakken består af følgende standarder:

 • DS/ISO 14064-1, Drivhusgasser – Del 1: Specifikation med vejledning på virksomhedsniveau om kvantificering og indberetning af emissioner og fjernelse af drivhusgasser
 • DS/ISO 14064-2, Drivhusgasser – Del 2: Specifikation med vejledning på projektniveau om kvantificering, overvågning og indberetning af forbedringer i drivhusgasreduktion eller -fjernelse
 • DS/ISO 14064-3, Drivhusgasser – Del 3: Specifikation med vejledning om validering og verifikation af beregninger omkring drivhusgasser 
 • DS/ISO 14065, Drivhusgasser – Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse 
 • DS/ISO 14066, Drivhusgasser – Kompetencekrav til team, der validerer og verificerer drivhusgasser
 • DS/ISO/TR 14069, Drivhusgasser – Kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner for virksomheder – Vejledning i anvendelse af ISO 14064-1
Standardpakke.jpg      Standardpakke Drivhusgasser
Sprog: en
Se prisen i webshoppen


                                                                                       Kurv.png

Energiledelse

Standardpakker 

Energiledelse

Arbejder du med energiledelse, eller overvejer du at gå i gang med det, så er der hjælp at hente i en række centrale standarder om energiledelse og energieffektivitet – bl.a. DS/EN ISO 50001:2011, Energiledelsessystemer – Krav og
vejledning. Vi har samlet standarderne i en pakke og skåret 25 % af løssalgsprisen. Som ekstra bonus har vi lagt en række forslag til nye standarder om energiaudit i pakken uden beregning 

Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/EN ISO/IEC 13273-1:2016, Energieffektivitet og vedvarende energikilder - Fælles international terminologi - Del 1: Energieffektivitet
 • DS/EN ISO/IEC 13273-2:2016, Energieffektivitet og vedvarende energikilder - Fælles international terminologi - Del 2: Vedvarende energikilder
 • DS/EN 15900, Energitjenester - Definitioner og krav - ESCO
 • DS/EN 16212, Beregning af energieffektivitet og energibesparelser, top-down- og bottom-up-metoder
 • DS/EN 16231, Benchmarkingmetodik for energieffektivitet
 • DS/EN 16247-1, Energiaudit - Del 1: Generelle krav
 • DS/EN ISO 50001, Energiledelsessystemer - Krav og vejledning
 • DS/EN 16247-2, Energiaudit - Del 2: Bygninger
 • DS/EN 16247-3, Energiaudit - Del 3: Processer
 • DS/EN 16247-4, Energiaudit - Del 4: Transport
Standardpakke.jpg      Standardpakke Energiledelse
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                                                      Kurv.png

Energiaudit

Har du kun brug for energiaudit-standarder, har vi samlet standarden i en pakke for sig selv.

For at understøtte implementeringen af direktivet er blandt andet den europæiske standardserie DS/EN 16247, Energiaudit blevet udviklet. Standarderne sætter de overordnede retningslinjer for at udføre energisyn.

Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/EN 16247-1:2012, Energiaudit - Del 1: Generelle krav
 • DS/EN 16247-2:2014, Energiaudit - Del 2: Bygninger
 • DS/EN 16247-3:2014, Energiaudit - Del 3: Processer
 • DS/EN 16247-4:2014, Energiaudit - Del 4: Transport
 • DS/EN 16247-5:2015, Energiaudit - Del 5: Kompetencer for energiauditorer
Standardpakke.jpg      Standardpakke Energiaudit
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                                                      Kurv.png

Service og forbrugersikkerhed

Legepladssikkerhed

Standarderne

”Legepladsredskaber” Denne håndbog indeholder DS/EN 1176-serien på dansk og engelsk. Der er 2 bind, bind 1 indeholder standarderne i den danske oversættelse, bind 2 indeholder de engelsksprogede standarder. 
DS/EN 1176-1 angiver de generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for legepladsredskaber, og de efterfølgende syv dele, DS/EN 1176-2, -3, -4, -5, -6, -10, -11 angiver supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for gynger, rutsjebaner, svævebaner, karruseller, vipper, fuldstændigt lukkede legeredskaber og tredimensionelle klatrenet. Hertil kommer del 7, der er en vejledning om installation, drift, vedligeholdelse og inspektion. 
Ved de generelle sikkerhedskrav i DS/EN 1176-1 forstås bl.a. krav til højder, afstande, vinkler og åbninger, der skal reducere de farer, der er forbundet med især fald samt fastklemning af hoved, krop, lemmer og tøj. Krav til fx materialer er også omfattet af denne standard.
Bygningsreglement 2018 (BR18) siger om legepladsredskaber at de skal projekteres i overensstemmelse med DS/EN 1176-serien og DS/EN 1177. DS/EN 1177 er ikke inkluderet i denne bog, men kan købes seperat eller som del af standardpakken "Supplerende legepladsstandarder".
Standarderne i denne håndbog henvender sig hovedsagelig til fabrikanter af legepladsredskaber, prøvningsinstitutter, legepladsinspektører og til legepladsejere, eksempelvis kommuner, boligforeninger eller andre ejere af offentligt tilgængelige legepladser. De kan dog også anvendes af andre til at foretage en skønsmæssig vurdering af, om et redskab har mangler, der vil få alvorlig indflydelse på dets sikkerhed.

HB 121.jpg (1)      Legepladsredskaber
DS-håndbog 121:2018
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.695,-
                                                                                                  Kurv.png

Standardpakker

Standardpakke – Supplerende legepladsstandarder

Denne standardpakke indeholder standarder der kan supplerer DS/EN 1176- serien i forhold til fortolkninger og rationaler for EN 1176 samt vejledning til tilgængelighed og separation fra andet fritidsudstyr. Pakken kan fungere som et supplement til DS-håndbog 121. I standardpakker får du 25 % rabat på de indeholdte standarder. Bemærk at i denne pakke er kun DS/EN 71-1:2014 oversat til dansk.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Legepladsredskaber 1

Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                                                                  Kurv.png

Standardpakke – Legepladsstandarder – Fritidsudstyr

Denne standardpakke indeholder standarder med sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for udendørs installeret fitnessudstyr, udstyr til parkour, rullesports- og multisportsudstyr samt oppustelige legeredskaber. Pakken kan fungere som et supplement til DS-håndbog 121. I standardpakker får du 25 % rabat på de indeholdte standarder. Bortset fra DS/EN 16899:2016 er alle standarder i denne pakke oversat til dansk.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Legepladsredskaber 2
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                                                                                  Kurv.png

 

%MCEPASTEBIN%

Legetøj

Standardpakker

Vi har samlet relevante legetøjsstandarder i 2 nye pakker. Med standardpakkerne får du et overblik over sikkerhedskrav for legetøj og sikkerhed vedrørende elektrisk legetøj.

Standardpakke – Legetøj 1 indeholder bl.a. DS/CEN/CR 14379, Klassifikation af legetøj – Retningslinjer og DS/EN 71-serien som angiver sikkerhedskrav til legetøj, herunder sikkerhedskrav til organiske kemiske stoffer,

Standardpakke – Legetøj 2 indeholder bl.a. DS/CEN/CR 14379, Klassifikation af legetøj – Retningslinjer og DS/EN 62115:2006 + CD-rom, Elektrisk legetøj – Sikkerhed.

Du sparer mindst 25 % procent på at købe en standardpakke i forhold til at købe standarderne i løssalg.

Standardpakke.jpg      Standardpakke - Legetøj - Sikkerhedskrav
Standardpakke - Legetøj 1
Sprog: da
Se prisen i webshoppen
                                                                    Kurv.png
Standardpakke.jpg      Standardpakke - Elektrisk legetøj - Sikkerhed
Standardpakke - Legetøj 2
Sprog: en
Se prisen i webshoppen
                                                           Kurv.png

Statistik

Stikprøveplaner

Fire pakker med standarder

Det er ikke altid let at hitte den rette standard i mylderet af standarder for stikprøveplaner. Derfor har Dansk Standard ryddet vejen for dig og samlet standarderne i 4 overskuelige standardpakker med hvert sit tema.

Du kan vælge mellem følgende pakker - se indholdet på webshop.ds.dk:

 • Pakke 1 – Overordnet vejledning:

  DS/ISO/TR 8550-1, Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 1: Godkendelsesinspektion
  DS/ISO/TR 8550-2, Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 2: Måling med alternativ variation
  DS/ISO/TR 8550-3, Vejledning i valg og brug af system til godkendelsesinspektion af enkelte emner i et parti - Del 3: Måling med kontinuert variation
Standardpakke.jpg       Standardpakke - Stikprøveplaner - Overordnet vejledning
Standardpakke Stikprøveplaner 1
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                              Kurv.png
 • Pakke 2 – Alternativ variation:

  DS/ISO 2859-1+Cor.1, Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau  for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker
  DS/ISO 2859-1/Amd 1, Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker
  DS/ISO 2859-2, Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående partier
  DS/ISO 2859-3, Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende partier
  DS/ISO 2859-4, Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer
  DS/ISO 2859-5, Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 5: System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier
Standardpakke.jpg       Standardpakke - Stikprøveplaner - Alternativ variation
Standardpakke Stikprøveplaner 2
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

                                                   Kurv.png
 • Pakke 3 – Kontinuert variation:

  DS/ISO 3951-1, Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi
  DS/ISO 3951-2, Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber
  DS/ISO 3951-3, Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier
  DS/ISO 3951-4, Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer
  DS/ISO 3951-5, Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 5: Sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion ved måling med kontinuert variation (kendt standardafvigelse)
  DS/ISO 39511, Sekventielle stikprøveplaner for inspektion ved måling af procentvis afvigelse (kendt standardafvigelse))
Standardpakke.jpg       Standardpakke - Stikprøveplaner - Kontinuert variation
Standardpakke Stikprøveplaner 3
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                          Kurv.png
 • Pakke 4 – Bulkmaterialer

  DS/ISO 10725, Stikprøveplaner og procedurer for godkendelsesinspektion af bulkmaterialer
  DS/ISO 11648-1, Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 1: Grundlæggende principper
  DS/ISO 11648-2, Statistiske metoder ved stikprøveudtagning fra bulkmateriale - Del 2: Stikprøve fra materiale på partikelform
Standardpakke.jpg      

Standardpakke - Stikprøveplaner - Bulkmaterialer
Standardpakke Stikprøveplaner 4
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                   Kurv.png

 

 

Kapabilitet og performance

Standardpakke

Vi har samlet de internationale standarder for kapabilitet og performance. Køb pakken og spar 25 %:

 • DS/ISO 22514-1, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og præstation − Del 1: Generelle principper og begreber
 • DS/ISO 22514-3, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og performance − Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner
 • DS/ISO 22514-4, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og performance − Del 4: Beregning af proceskapabilitet og performance
 • DS/ISO 22514-2, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og præstation − Del 2: Proces ydeevne og kapabilitets statistikker
 • DS/ISO 22514-6, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og performance − Del 6: Statistisk proceskapabilitet for karakteristikker der følger normal fordeling
 • DS/ISO 22514-7, Statistiske metoder i procesledelse − Kapabilitet og præstation − Del 7: Måleprocessers kapabilitet 
Standardpakke.jpg      

Standardpakke Kapabilitet og performance
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                               Kurv.png

Statistisk processtyring - SPC

Standardpakke

"Standardpakke - SPC - Statistisk processtyring" indeholder de grundlæggende standarder for statistisk processtyring:

 • DS/ISO 7870-1, Kontrolkort - Del 1: Generelle retningslinjer
 • DS/ISO 7870-3, Kontrolkort - Del 3: Kontrolkort til godkendelse af processer
 • DS/ISO 7870-2, Kontrolkort - Del 2: Shewhartkontrolkort 
 • DS/ISO 7870-4, Kontrolkort - Del 4: CUSUM-kort
 • DS/ISO 11462-1, Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 1: Forudsætninger og aktiviteter
 • DS/ISO 11462-2, Retningslinjer for implementering af statistisk processtyring (SPC) - Del 2: Katalog over værktøjer og teknikker
 • DS/ISO 3534-1, Statistik - Ordliste og symboler - Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori
Standardpakke.jpg       Standardpakke - SPC - Statistisk processtyring
Standardpadkke SPC
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen

Kurv.png

Sundhed og medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr

De grundlæggende standarder

Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/EN ISO 13485:2016, Medicinsk udstyr − Kvalitetsledelsessystemer – Krav til lovmæssige formål 
 • DS/EN ISO 14971:2012, Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr
 • DS/ISO/TR 24971:2012, Medicinsk udstyr - Vejledning i anvendelse af ISO 14971
Standardpakke.jpg      Standardpakke - Medicinsk udstyr - Grundlæggende standarder
Standardpakke Medicinsk udstyr 1
Sprog: da;en
Se prisen i webshoppen
                                  Kurv.png

Renrum

Vejledning til DS/INSTA 800

Hvornår er der gjort rent? Hvordan måler vi kvaliteten af rengøring? Hvordan får vi en fælles opfattelse af rengøringskvalitet?

Publikationen er skrevet til alle, der arbejder med eller ønsker at komme i gang med INSTA 800. Uanset om rengøringen gennemføres i eget regi, med egne medarbejdere eller af rengøringsselskab.

Rengøringsstandarden DS/INSTA 800 er primært interessant, fordi den angiver et fælles rengøringssprog. Det letter samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet. Dermed mindskes risikoen for misforståelser.

 DS INF 149 2018.jpg   Vejledning til DS/INSTA 800
DS-håndbog 149:2018
Sprog: da
Pris: DKK 150,-
Kurv.png

DS/EN ISO 14644-1-serien samlet

Standarderne viser, hvordan man designer, bygger og vedligeholder renrum. Desuden indeholder de termer, definitioner og klassificering af forskellige typer af renrum, krav til drift, metoder til at overvåge, at rummet opfylder kravene, samt
test og klassificering af luftbårne forureninger.

Pakken indeholder følgende standarder:

 • DS/EN ISO 14644-1, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder. Del 1: Klassifikation af luftrenhed
 • DS/EN ISO 14644-2, Renrum og tilknyttede styrede miljøer – Del 2: Specifikationer for prøvning og overvågning med henblik på fortsat overenstemmelse med ISO 14644-1
 • DS/EN ISO 14644-3, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 3: Prøvningsmetoder 
 • DS/EN ISO 14644-4, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 4: Design, konstruktion og opstart 
 • DS/EN ISO 14644-5, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 5: Drift 
 • DS/EN ISO 14644-7, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 7: Udstyr til adskillelse (rene luftfang, handskekasser, isolatorer og mini-miljøer)
 • DS/EN ISO 14644-8, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 8: Klassifikation af luftbåren molekylær kontamination
 • DS/EN ISO 14644-9, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 9: Klassifikation af partikelrenhed på overflader
 • DS/EN ISO 14644-10, Renrum og tilknyttede kontrollerede områder – Del 10: Klassifikation af overfladers kemiske renhed.
Standardpakke.jpg     

Standardpakke Renrum
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                                                                               Kurv.png

Teknisk tegning og GPS

Geometriske produktspecifikationer og GPS

Standarderne

GPS er det eneste standardiserede internationale værktøj til udarbejdelse og tolkning af tekniske tegninger, hvilket gør kendskabet til og forståelsen af GPS helt afgørende i kommunikationen med leverandører, underleverandører og aftagere
af produkter i hele verden. GPS sikrer, at uanset hvem der skal anvende dine tegninger, bliver de forstået entydigt og korrekt.

Fundamentale og globale GPS-standarder

 DS HB 114_2.jpg       Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Del 2: Fundamentale og globale GPS-standarder
DS-håndbog 114.2:2016 Bind 1+2
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-

 Kurv.png

Dimension

 DS HB 114_3.jpg          Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 3: GPS-standarder for dimension - Specifikation og verifikation
DS-håndbog 114.3:2012 Bind 1+2
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.495,-

      Kurv.png

Geometri

 DS HB 114_4.jpg         Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 4: GPS-standarder for geometri - Specifikation og verifikation
DS-håndbog 114.4:2013 Bind 1+2
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.495,-

 Kurv.png

Processpecifikke tolerancestandarder og maskinelement-geometristandarder

 HB 114.6.jpg              Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Del 6: Komplementære GPS-standarder - Processpecifikke tolerancestandarder og maskinelementgeometristandarder
DS-håndbog 114.6:2017 Bind 1+2
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-

 Kurv.png

En vejledning

Med GPS-bogen i hånden har du mulighed for at opbygge din begrebsverden omkring GPS, og du vil derfor være godt hjulpet, når du slår op i standarderne, skal forstå andres tegninger eller lave dine egne.

GPS-bogen er ikke en fuldstændig gennemgang af GPS-standarderne, men tager i stedet udgangspunkt i en række konkrete eksempler, som giver en gradvis indføring i GPS-universet. 

GPS-bogen henvender sig til alle, der ønsker en indføring i geometriske produktspecifikationer. Bogen kan bruges på uddannelser, men den er også relevant for andre – fx værkførere, tekniske designere, produktionsteknologer.

Bogen og hæftet er udgivet i samarbejde med Praxis Forlag.

 GPS bogen.jpg        GPS-bogen - en vejledning i geometriske produktspecifikationer på tekniske tegninger
Sprog: da
Pris: DKK 360,-
 Kurv.png

En introduktion

GPS-hæftet giver dig en introduktion til, hvad GPS er, og hvordan symbolsproget fungerer. Med hæftet i hånden vil du være i stand til at genkende GPS-symboler på en tegning. 

Hæftet er udgivet i samarbejde med Praxis Forlag.

 GPS hæftet.jpg       

GPS-hæftet - En introduktion til geometriske produktspecifikationer
Sprog: da
Pris: DKK 149,-

                     Kurv.png

Grundrids af teknisk tegning

"Grundrids af teknisk tegning - Standardsamling" indeholder uddrag af nogle af de mest grundlæggende standarder inden for teknisk tegning.  Samlingen fungerer bl.a. som et tillæg til bogen Grundrids af teknisk tegning, hvis forfatter, Poul Henning Olesen, står bag udvælgelsen af de aktuelle standarddele gengivet i denne samling.

Grundrids GPS.jpg         Grundrids af teknisk tegning - Standardsamling
Sprog: da
Pris: DKK 245,-
                                                    Kurv.png

International GPS-bog

Vi har i samarbejde med den internationale standardiseringsorganisation ISO udgivet en bog om Geometrical Product Specifications (GPS). Formålet med bogen er bl.a. at fungere som en lærebog på tekniske skoler og universiteter, men
også at give læseren tilstrækkelig viden til på den ene side at læse og fortolke GPS-tegninger og på den anden have ordforråd til at kunne udtrykke korrekte geometriske krav for en komponent.

Bogen giver dig et internationalt sprog af symboler til at udtrykke tolerancer i teknisk tegning. Bogen er skrevet af formanden for ISO’s tekniske komité, Henrik S. Nielsen. 

Bogen er på engelsk.

 The ISO.jpg       The ISO Geometrical Product Specifications Handbook. Find your way in GPS
Sprog: en
Pris: DKK 484,59
       Kurv.png

Kurv.png

Maskintegning

Teknisk kommunikation ved hjælp af tegninger intensiveres på internationalt plan, og standarder for teknisk produktdokumentation spiller en stadig større rolle for industrien, ikke mindst i forbindelse med outsourcing. ”Teknisk produktdokumentation – Maskintegning” er en serie af bøger i 3 dele, som indeholder standarderne for bl.a. dokumentation, terminologi, disposition af tegningsarket, almene tegneregler samt specifikke tegningsangivelser. Bøgernes brede indhold gør, at de er egnede for både industrien, rådgivere og tekniske uddannelsessteder. Standarder for mål- og tolerancesætning er ikke med i bøgerne, men findes i DS-håndbog 114-serien, Geometriske produktspecifikationer (GPS).

Generelt

”Del 1: Generelt” omfatter standarder for dokumentation, terminologi, tegningsarket, skrifttyper, projektioner og disposition af tegningsarket.

DS HB 112_1.jpg       Teknisk produktdokumentation - Maskintegning - Del 1: Generelt
DS-håndbog 112.1:2013
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.995,-

                           Kurv.png

Almene tegneregler

”Del 2: Almene tegneregler” omfatter standarderne for almene tegneregler.

DS HB 112_2.jpg       Teknisk produktdokumentation - Maskintegning - Del 2: Almene tegneregler
DS-håndbog 112.2:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.295,-

          Kurv.png

Specifikke tegningsangivelser

”Del 3: Specifikke tegningsangivelser” er en samling af standarder for generelle tegningsangivelser og maskinelementer.

DS HB 112_2.jpg        Teknisk produktdokumentation - Maskintegning - Del 3: Specifikke tegningsangivelser
DS-håndbog 112.3:2007
Sprog: da;en
Pris: DKK 2.295,-

Kurv.png

Bygningstegning

Teknisk produktdokumentation

Teknisk kommunikation ved hjælp af tegninger er igennem mange år intensiveret på internationalt plan, og standarder for teknisk produktdokumentation spiller en stor rolle for industrien – ikke mindst på europæisk plan, hvor de europæiske
standarder danner grundlag for det indre marked.

”Teknisk produktdokumentation – Standarder for bygningstegning” indeholder standarder inden for emnet bygningstegning. Standarderne i bøgerne er specielt udvalgt efter deres grundlæggende karakter inden for bygningstegning. Bogen består af to bind, som kun sælges samlet.

DS HB 113.jpg       Teknisk produktdokumentation - Standarder for bygningstegning
DS-håndbog 113:2008 Bind 1+2
Sprog: da;en
Pris: DKK 3.995,-

                                   Kurv.png

SI-systemet

Opslagsværk til skrivebordet

”SI-vejledning” er en lille opslagsbog om og vejledning i anvendelse af SI-systemet. SI betegner Système International d’unités, dvs. det internationale måleenhedssystem. 

Bogen er baseret på de gældende internationale standarder i ISO 31-serien og medtager de mest anvendte enheder og omregningsfaktorer. Desuden indeholder bogen eksempler på, hvordan man skal skrive enheder og angive præfikser. 
Bruger du SI-systemet i dit daglige arbejde, så er denne lille håndbog (A5) et godt opslagsværk at have liggende på skrivebordet!

DS HB 132.jpg       SI-vejledning
DS-Håndbog 132:2012
Sprog: da
Pris: DKK 95,-
                                                                                                 Kurv.png

Standardpakke

Vi har samlet alle standarder i ISO/IEC 80000-serien. Serien omhandler SI-systemet, som er et system af måleenheder. Det bygger på det ældre metriske system og er udformet til at kunne anvendes i alle sammenhænge – i hverdagen, teknisk og videnskabeligt.

Standardpakke.jpg       Standardpakke - Fysiske størrelser og enheder - SI-enheder
Sprog: en
Se prisen i webshoppen

                                    Kurv.png

 

Grafiske symboler for processkemaer

Dokumentation af procesanlæg

”Dokumentation af procesanlæg – Grafiske symboler for processkemaer” indeholder standarderne i ISO 14617-serien, der er et bibliotek over harmoniserede symboler for processkemaer anvendt til tekniske formål, standarder og manualer. Symbolerne er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ISO og IEC.

Bogen indeholder en cd-rom med bl.a. pdfversioner af ISO-standarderne samt standardernes grafiske symboler i TIFF-, EPS- og DWG-format til anvendelse i CAD-anlæg. 

Bogen henvender sig til bygningsplanlæggere, rådgivende ingeniører, kraftvarmeværker og det meste af procesindustrien.

 DS HB 162_1.jpg      Dokumentation af procesanlæg - Grafiske symboler for processkemaer
DS-håndbog 162.1:2007 + CD-rom
Sprog: en
Pris: DKK 2.495,-
                    Kurv.png

Strukturer og referencebetegnelser

Strukturer og referencebetegnelser

Kom godt i gang med strukturer og referencebetegnelser: Køb håndbogen, der samler DS/EN 81346-serien og vejledningen, der fortæller dig, hvordan du skal anvende standarderne.

Standarderne

Vi har samlet DS/EN 81346-serien i en bog, så du har standarderne ét sted – til en lavere pris. Standarderne er oversat til dansk. Det er ingeniør og specialt Henrik Balslev, der har skrevet forordet og giver et hurtigt og nemt overblik over, hvad de nye principper og referencebetegnelser går ud på.

 DS HB 166_1.jpg       Principper for strukturer og referencebetegnelser - For industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter
DS-håndbog 166.1:2010
Sprog: da;en
Pris: DKK 995,-
 Kurv.png

Vejledningen

Med den nye 2019-udgave af DS-håndbog 166 (på engelsk) får du en letforståelig forklaring med tilhørende eksempler på hvordan man bruger den fælles ISO/IEC 81346-standardserie om referencesystemer (RDS) til opmærkning af systemer og deres elementer.

Håndbogen tager udgangspunkt i en lang række nyheder i 81346-standardserien der udkommer i 2019.

Med den nye udgave af håndbogen har forfatteren Henrik Balslev lagt vægt på at 81346 handler om at skabe et fælles teknisk sprog på tværs af faglige discipliner. Håndbogen er derfor bl.a. opdateret med en ny og mere grundlæggende forståelse for systemtænkningog beskrivelse af hvordan 81346 anvendes som fælles navngivningsmetode for systemer.

Foruden gennemgribende opdatering indeholder den nye udgave også det nye typeaspekt (%), alle de nye trebogstavkoder der udkommer i 2017, helt nye koder for rum, eksempler på egenskaber samt et nyt stort eksempelprojekt for en bilvaskemaskine, der viser hvordan RDS kan anvendes som fælles synkroniseringspunkt for information på tværs af faglige grænser.

 

DS Handbook 166 2020 E.jpg         A Guide to RDS – Reference Designation Systems. TAG Numbers for Systems in Accordance with the ISO/IEC 81346 Standard Series
DS-handbook 166:2020 E
Sprog: en
Pris: DKK 1.195,-

Kurv.png

 

DS/EN 60204-1:2018 – Referencebetegnelser og dokumentation af maskine

Dette hæfte anviser de grundlæggende regler for referencebetegnelser og dokumentation i DS/ EN 60204-1 og giver anbefalinger til, hvordan de kan implementeres i praksis. Dokumenta- tion anses som en fuldt integreret del af en maskine. Dokumentationen skal bestå af et hoveddo- kument, der oplister alle øvrige dokumenter om maskinen. Reglerne for et hoveddokument er anført i DS/EN 62023, og hæftet indeholder et eksempel på hvordan det kan udarbejdes. Maski- nen skal også opmærkes med referencebetegnelser iht. DS/EN 81346-serien, og hæftet indehol- der også et mindre eksempel på en bilvaskemaskine, som er opmærket efter disse regler.

DS-hæfte 52 2018.png      DS/EN 60204-1:2018 – Referencebetegnelser og dokumentation af maskine
DS-hæfte 52:2018
Sprog: da
Pris: DKK 249,-
                         Kurv.png
Velkommen